Lukijalta: Yliopisto ja ympäristöalan yritykset esille keskustaan

Lappeenrannassa on käynnissä monta kestävään kehitykseen tähtäävää hanketta. Lisäksi on ollut julkisuudessa Lappeenrannan kaupungin ja LUT-konsernin virittämä verkostoituminen,  sekä energiaratkaisuja esille tuova Green Energy Showroom. Kaupungissa on voimakasta nostetta tällä saralla ja mainetta on tullut muun muassa Suomen ilmastopääkaupunki -nimityksellä.

Samanaikaisesti keskustelua on käyty siitä, että kaupunkimme keskustassa ei juuri voi havaita, että kyseessä on yliopistokaupunki. Ansaittu maine ympäristöosaamisen kaupunkina on ehkä vaatimattomuuttaan hieman piilotettu. Ajankohtaisuudesta huolimatta oikeasti toteutettavissa olevia esityksiä näiden asioiden esille tuomiseksi kaupunkikuvassa ei ole juuri julkisuudessa näkynyt.

Muutama vuosi sitten kirjoitin toisessa yhteydessä, että voitaisiin tehdä paviljonkimainen rakennus esimerkiksi kauppatorille, jolla muodostettaisiin uutta pienimittakaavaista kaupunkitilaa. Ajatuksena oli visioida pienimuotoinen, energiataloudellisesti omavarainen rakennus keskustaan. Hanke olisi voinut olla tavalla tai toisella LUT:in ohjaama. Paviljongista olisi voitu tehdä kaupungin uusi nähtävyys ja se olisi ollut edustava paikka esimerkiksi rahoittajiensa näyttelyille.

Asian esille tuomiseksi vaihtoehtona voisi olla myös vielä näyttävämpi, parhaillaan selvitysvaiheessa oleva monitoimihalli. Se voitaisiin toteuttaa arkkitehtuuriltaan huippumodernina hi-tech-rakennuksena ja samalla uusimmalla kestävän kehityksen teknologialla. Rakennus olisi ekologisilla rakenneratkaisuilla tehty nollaenergiatalo. Voisi löytyä kaikkia osapuolia hyödyttävä ratkaisu. Myös paikkaa valitessa tulisi luonnollisesti miettiä saavutettavuus etenkin kevyen liikenteen sekä julkisen liikenteen kannalta.

GES-verkossa on valtava määrä toimijoita, jotka voisivat ottaa haasteen vastaan ja saada huomattavaa näkyvyyttä poikkeuksellisen laajalti tämän tyyppisillä rakennushankkeilla. Esittämäni ratkaisut olisivat itsessään konkreettisia toimijoiden näyttelypaikkoja. Näin saataisiin mahdollisimman pienillä päästöillä paljon positiivista energiaa Kaakkois-Suomeen ja Lappeenrantaan.

Kimmo Könönen, arkkitehti, Kaakkois-Suomen Arkkitehdit SAFA:n puheenjohtaja, Lappeenranta