Lukijat: Kuntakin voi syyllistyä vanhusten taloudelliseen hyväksikäyttöön

Julkisuudessa on aiheellisesti herättänyt ihmetystä ja huolta vanhusten saama ”minuuttihoito” kotihoidossa. Hoitaja viipyy vanhuksen luona vain muutamia minuutteja ja hänellä on kova kiire seuraavan vanhuksen luo.

Tilanteesta seuraa hoitajalle eettinen kuorma, joka on seurausta siitä, että työtä ei voi tehdä niin hyvin kuin tahtoisi tai edes siten, kuin se on suunniteltu. Työntekijöiden huoli vanhusten hoidon laadusta on suuri. Työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta otti asiaan kantaa keväällä toteamalla, että työ kotihoidossa on liian tiukaksi ajoitettua. Hän tarkasteli ongelmaa erityisesti oikeudellisesta näkökulmasta.

Voidaan jopa sanoa, että tällainen kunta tai yritys varastaa asiakkaalta.

Super on jo pitkään ollut huolissaan hoitajien työmäärästä ja samanaikaisesti vanhusten oikeuksista. Maassamme on vanhustenhoitoa turvaava laki ja hienot periaatteet hyvästä hoidosta. Myös työntekijöillä on työturvallisuuslainsäädännössä turvatut oikeudet. Käytännössä nämä oikeudet eivät toteudu. Työntekijät uupuvat valtavan työtaakan alle ja vanhukset eivät saa hoitoa, jota he tarvitsevat.

Se, että asiakas ei saa tarvitsemaansa ja hänelle suunniteltua hoitoa, on myös taloudellista hyväksikäyttöä. Kotihoidossa palvelu voidaan hinnoitella aikahaarukan mukaan esimerkiksi 5–10 tuntia kuukaudessa tai hinnoittelu on palvelusuunnitelman mukaan. Jäsenemme ovat kertoneet, että vaikka asiakkaalle olisi suunniteltu palveluaikaa riittävästi, on työt järjestetty niin, että hoitajan on mahdotonta toteuttaa suunnitelmaa.

Asiakkaalta saatetaan laskuttaa sama summa, saa hän palvelua kymmenen tuntia tai viisi tuntia kuukaudessa. Onko oikein, että asiakas saa palvelua viisi tuntia, mutta maksaa kymmenestä tunnista? Voidaan jopa sanoa, että tällainen kunta tai yritys varastaa asiakkaalta.

Jos asiakkaalle suunnattu aika ei ole ollut riittävä asiakkaan tarpeisiin nähden, voidaan puhua hoidon laiminlyönnistä ja sen seurauksena kaltoinkohtelusta. Näissä tilanteissa syytetään valitettavasti hoitajia, vaikka oikea kohde olisi työnantaja, jonka vastuulla on huolehtia riittävistä resursseista ja asiakkaalle suunnattavasta riittävästä ajasta.

15.6. vietettiin kansainvälistä kampanjapäivää ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa vastaan. Tämän vuoden teema on taloudellinen kaltoinkohtelu. Taloudellinen kaltoinkohtelu voi tapahtua myös kunnan tai yritysten taholta. Kaikelle kaltoinkohtelulle on oltava nollatoleranssi.

Silja Paavola, puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super

Luetuimmat