Lukijalta: Peruskoulu ei pysty kuromaan taustasta johtuvia oppimiseroja kiinni

Peruskoulun alkuperäisenä tehtävänä on ollut mahdollistaa kaikkien lasten oppiminen heidän taustoistaan riippumatta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana oppimistulokset ovat kuitenkin jakautuneet yhä rajummin ääripäihin. Vanhempien koulutustausta näkyy lasten oppimistuloksissa eikä peruskoulu pysty kuromaan eroja kiinni. Myös alueelliset erot ovat suuria.

Yli 10 prosenttia peruskoulun päättävistä oppilaista ei enää yllä matematiikan ja lukutaidon osalta sille tasolle, jota tarvitaan pärjätäkseen toisen asteen opinnoissa sekä arki- ja työelämän vaatimuksissa. He ovat huomattavassa vaarassa syrjäytyä elämästä, opinnoista ja työstä.

Nyt, aivan oikein, on kannettu laajasti huolta peruskoulun jälkeisen ammatillisen koulutuksen resursseista ja lähiopetuksen turvaamisesta. Jokaiselle nuorelle on turvattava toisen asteen opiskelupaikka. Se ei kuitenkaan riitä, jos nuorella ei ole perustaitojensa puolesta edellytyksiä pärjätä opinnoissaan – pohja puuttuu.

Pohja onkin saatava kuntoon. Peruskoulu on palautettava muotoon, jossa kaikki lapset saavat hyvät rahkeet elämään. Opettajamitoitusta pitää lisätä, ryhmäkokoja pienentää, erityistä tukea tarvitseville on taattava riittävä apu. On myös luotava riittävän pienet, rauhalliset ja ennakoitavat oppimisympäristöt.

Opetussuunnitelmia on tarkasteltava uudestaan ja tarpeen vaatiessa päivitettävä ottamaan paremmin huomioon lasten kehityspsykologia: lapselta ei saa vaatia taitoja, joita hänellä ei vielä kehityksensä puolesta ole. Aikana, jolloin lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, on selvitettävä kuinka koulu voi tukea erilaisia oppilaita mielen hyvinvoinnissa. Liian aikaisin vaadittu itseohjautuvuus ja ryhmätyöskentely voivat kuormittaa lapsia entisestään.

Koulutukseen viisaasti sijoitetut eurot ovat sijoitus tulevaisuuteen ja tulevat yhteiskunnalle myöhemmin takaisin osaavien ja hyvinvoivien ammattilaisten muodossa. Nyt tarvitaan viisaita, tulevaisuuteen katsovia päätöksiä, sillä säästöt koulutuksesta tulevat kalliiksi.

Virpi Junttila, kansanedustajaehdokas (vihr.), Lappeenranta

Kommentoidut