Lukijalta: Koulutuksellista tasa-arvoa on myös oppilaitosten sijoittelu

Tällä hetkellä koulutuksen rooli yhteiskunnan kivijalkana on monella tapaa uhattuna. Uudistamistyötä on tehty kaikilla kouluasteilla ja osa uudistuksista on ollut varmasti hyvinkin tarpeellisia. Uudistamistyössä puhutaan aina rahasta, mutta ykkösasiana pitäisi miettiä, mikä oikeasti palvelee parhaiten oppimiseen liittyviä prosesseja. Laatu edellä tehty muutostyö tuottaa pitkällä tähtäimellä myös sitä kaivattua taloudellista tulosta, mutta laatuun satsaamisen näkökulma on ihmiset huomioivaa muutostyötä.

Eri kouluasteilla on erilaisia haasteita, joihin on nyt tartuttava huolella. Perusopetuksessa oppimiseen liittyvät tilanteet ovat monimutkaistuneet ja nyt tarvitaan lisää moniammatillista panostusta, jotta sujuvat tilanteet oppimiseen ja opetukseen voidaan taata. Oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointi tulee olla kaikkia päätöksiä ohjaava arvo.

Niin ammatillista koulutusta kuin korkeakoulutustakin tulee myös jatkossa olla eri puolilla Suomea.

Koulutuksellinen tasa-arvo näyttäytyy myös oppilaitosten sijoittumisessa maakuntien näkökulmasta. Kohtuullisen lähellä olevat koulutusmahdollisuudet tekevät nuoren ihmisen siirtymisen seuraavalle kouluasteelle sujuvaksi, ja jokainen voi löytää omannäköisen paikkansa matkalla työelämään. Niin ammatillista koulutusta kuin korkeakoulutustakin tulee myös jatkossa olla eri puolilla Suomea.

Maakunnissa tuotettava tutkimus ja kehittämistyö on korkeatasoista ja palvelee alueellisen vaikuttavuuden lisäksi koko Suomea. Keskittämisen yksisilmäinen ihannointi ei tässäkään asiassa ole tehokkuuden nimissä hyväksyttävää. Rahoituksen ratkaisujen tulee perustua paremmin mietittyihin perusteisiin ja toimintaedellytyksien turvaamiseen alueelliset tarpeet huomioiden. Yhteinen ajatus tulee olla, että koko Suomi pidetään tärkeänä.

On erittäin merkittävää maakuntien elinvoimaisuuden kannalta, että myös ruuhka-Suomen ulkopuolella on monipuolisesti erilaisia kouluttautumisen mahdollisuuksia. Paikallinen koulutustarjonta vaikuttaa paljon siihen, millaista ammattitaitoista työvoimaa on kyseisellä alueella saatavilla. Siksi koulutuksen järjestämisvastuisiin liittyvät päätökset koskettavat jokaista kansalaista. Tärkeä osa ihmisten perusturvaa ovat laadukkaat palvelut, joita tuottavat osaavat ammattilaiset.

Kristiina Helminen, terveysalan opettaja, (kesk.), Ruokolahti