Lukijalta: Eläkkeisiin on vaikea vaikuttaa jälkikäteen

Huomaan, että olemme samassa veneessä ja lisäksi samaa mieltä joistakin asioista entisen arvostamani AMK-opettajani Pertti Melan kanssa.  Hän on vaatinut eläkkeisiin korotuksia, mikä lienee mahdoton tehtävä nykyiselle hallitukselle.

Se tapa-ja toimenpiteet, joilla eläkkeisiin saataisiin korotuksia, ovat meillä erilaiset. Joten, katson kuuluvani Melan mainitsemaan masokistien ja pettäjien ryhmään, koska olen aina äänestänyt demareita ja äänestän edelleenkin. Eläkkeiden suuruus tai pienuus määräytyy ansiotyössä tehtyjen työvuosien- ja saadun palkan mukaan. Harvoin eläkkeen suuruuteen pääsee vaikuttamaan työuran jälkeen.

Politiikalla ja sillä, mitä puolueita kukin kannattaa ja äänestää, ei ole suurta merkitystä eläkkeen suuruuteen, pienuuteen kyllä, kuten entisen palkanmaksajani, nyt jo edesmenneen työväenliikkeen hallinnoiman Tradeka oy:n tapauksessa on käynyt. Palkkamenoja laskettiin osa-aikaistamisilla, eli työtunteja vähentämällä ja palkan lisiä vähentämällä tai poistamalla. Kun tämäkään ei riittänyt, yksikön johto turvautui työsopimuslain tarkoittaman lisätyön tarjoamisvelvoitteen rikkomiseen.

Tämän "paikallisen sopimisen" loppunäytös tapahtui käräjä- ja hovioikeudessa. Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia jopa viideltä vuodelta. Näilläkin toimenpiteillä oli vaikutusta työntekijän eläketason määräytymiseen.

Eläkeläisen on lähes mahdoton vaikuttaa nykyisen eläkkeensä tasoon millään tavalla. Melan ehdottama ostolakko on omalla kohdallani ollut pienimuotoisena käytössä koko eläkkeellä oloni ajan. Siitä huolimatta kaikki tarpeellinen on saatu, pitää vain olla realisti vaatimuksissaan ja asettaa menonsa tulojen mukaan. Aina ei saa kaikkea, mitä haluaisi, ei edes suurta eläkettä. “Kaik näyttelyt meille pietää, elä siinä sitten ristillisest ja veisaa virskirjan virsii” totesi eräs jo edesmennyt työtoverini.

Kalevi Kontiokorpi, laskentamerkonomi, Lt-tradenomi, Imatra

Luetuimmat

Uusimmat uutiset