Lukijalta: Kaupungin investointeja edistettävä uudessa tilanteessa

Lappeenrannan kuntatalouden tilanne on nyt sankemmassa sumussa kuin Oslon Holmenkollen vuonna 1982 Matti Nykäsen voittaessa suurmäen maailmanmestaruuden. Kovaa maata jalkojen alle löytyy aikaisintaan tulevana syksynä, jolloin koronarajoitusten vaikutuksia voidaan tarkemmin arvioida.

Kaupungin tulevat investointisuunnitelmat ja -päätökset tullaan tekemään koronan jälkeisen ajan realiteettia vastaavaksi. Koulu-, päiväkoti- ja liikuntainvestointeja tulee silti viedä eteenpäin. Tarvitsemme sisäilmaltaan puhtaat ja toimivat tilat, jotka vievät koko kaupungin ja eri kaupunginosien kehitystä eteenpäin. Kaupungin on myös tarkoin mietittävä omien investointipäätösten merkitystä suhdanteiden tasaajina tulevan laman aikana.

Toimitilatoimikunnassa muutimme investointiesitystä viime viikolla siten, että ehdotamme sittenkin Sammontalon rakentamista vuoden 2024 aikana. Tämän myötä Sammonlahtea ja koko länsialuetta voidaan kehittää paremmin pitkälle tulevaisuuteen. Kuntalaispalautteet tukivat vahvasti tätä näkemystä.

Taloudellisesti kestävällä tavalla ratkaisua haetaan uusista väestöennusteista. Koulun suunnittelu perustuu 640 oppilaspaikan mukaan aiemman noin 1 000 oppilaan sijaan. Myös varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmien määrää on tarkistettu. Kokomitoitusta voidaan tarkentaa vielä vuoden aikana. Koulun rakentaminen kahdessa vaiheessa olisi aiheuttanut lisäkustannuksia. On myös melko varmaa, että rakennuskustannukset tulevat alenemaan matalasuhdanteessa.

Liikuntahalli-investointien valmistelu on jo pitkällä, vaikka talouden epävarmuus lykkää päätöksiä joitain kuukausia. Mielestäni jäähallin ja sisäliikuntahallin suunnittelupäätökset, rakentamisjärjestys ja aikataulutavoitteet tulee viedä eteenpäin kesän jälkeen, kun tietoa on enemmän. On jo selvää, että hallipäätöksissä jää- ja sisäliikuntahallien investointien tulee ensisijaisesti perustua lasten ja nuorten liikuntaharrastusten mahdollistamiseen ja kehittämiseen tulevaisuudessa.

Jäähallin kohdalla elinkeinopoliittinen näkökulma ei nyt voi tapahtua siten, että kaupungille aiheutuu sen myötä lisäkustannuksia. Uusi jäähalli tarvitaan joka tapauksessa lähivuosina. Jos keskustahalliin ei koronaviruksen aiheuttaman valmistelun lisäaikana löydy selkeää ulkopuolista investoijaa, on ainoa mahdollinen paikka uudelle jäähallille Kisapuisto.

Jyri Hänninen

kaupunginvaltuutettu, toimitilatyöryhmän jäsen (kok.)

Luetuimmat