Lukijalta: Joutsenon asukkaiden on entistä vaikeampi saada tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa sitä tarvitessaan

Oli todella hämmästyttävää lukea, että Eksote on lopettamassa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoimintayksikköä Hiidenmäeltä Joutsenosta. Eikö sosiaali- ja terveystoimen keskeinen tehtävä ole huolehtia heikompiosaisista ja tukea erityisesti heidän kuntoutumistaan. Entisenä Eksoten pitkäaikaisena työntekijänä olen todella yllättynyt, että tällä lailla toimitaan vastoin kaikkia Eksoten arvoja, visiota ja strategian painopisteitä. Keskeisin arvo ”yhdessä asiakkaan kanssa” kertoo seuraavaa: Huolehdin, että asiakkaan on helppo saada palvelua, idän huolta siitä, että asiakas tuntee olevansa arvostettu, uen asiakasta omatoimisuuteen ja autan pärjäämään kotona mahdollisimman pitkään sekä huomioin asiakkaan ja läheisten toiveet

Onko tämä päätös, lakkauttaa hyvin toimiva ja asiakkaiden tärkeäksi kokema toimipiste Joutsenosta, oikein ja tasa-arvoinen kaikkia kaupunkilaisia kohtaan? Yhä useammin tuntuu, että Lappeenrannan kaupunkia, sen viranhaltijoita eikä luottamushenkilöitä kiinnosta mikään muu kuin keskittäminen ja kaupungin keskustassa olevien palvelujen ylläpito. Meiltä Joutsenosta viedään yksi palvelu kerrallaan pois ja palvelurakenne kapenee ja niiden heikoimmassa asemassa olevien Joutsenon asukkaiden on entistä vaikeampi saada tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa sitä tarvitessaan.

Meiltä Joutsenosta viedään yksi palvelu kerrallaan pois.

Uskon, että yhdelläkään Hiidenmäen yksikön käyttäjällä ei ole riittäviä voimavaroja lähteä hakemaan päivätoimintaa Lappeenrannan tai Imatran keskustasta. Ehdotankin hyvät päättäjät teille, että alennatte kyseisen kiinteistön vuokraa tai mahdollistatte, että toiminta voi jatkua jossain toisessa toimipisteessä täällä Joutsenossa. Esimerkiksi Joutseno-talo kolmosessa, entisissä vapaa-aika toimen tiloissa, terveysaseman yläkerrassa on paljon käyttämätöntä tilaa. Paikkoja kyllä on, jos halua ja tahtoa vain löytyy heikompiosaisten kuntoutumisen tukemiseen. Joten viranhaltijat ja luottamushenkilöt Eksotella ja kaupungilla, pikaisia päätöksiänne odottaen.

Tuula Partanen, Eksoten eläkkeelle jäänyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori, Joutseno