Lukijalta: Supon turvallisuusselvitys voisi leimata kansanedustajaa

Kansanedustajista on tulossa suojelupoliisin toiminnan valvojia uuden tiedustelulain astuessa voimaan. Suojelupoliisi haluaisi kuitenkin tehdä tuleville valvojilleen turvallisuusselvityksen kansanedustajien luotettavuudesta.

Entä jos joku kansanedustaja katsottaisiin turvallisuusriskiksi ja kelpaamattomaksi suojelupoliisin viralliseksi valvojaksi? Edellinen tietäisi, että suojelupoliisi katsoisi tällöin kansanedustajan kelpaamattomaksi hoitamaan virkaa, johon kansa on hänet valinnut. Näin Supon antama negatiivinen arvio jostakin kansanedustajasta leimaisi hänet ikään kuin kelpaamattomaksi kaikkiin muihinkin mahdollisiin virkoihin eduskunnassa. Ei ihme, että kansanedustajat vastustavat arvion tekemistä omasta luotettavuusarvostaan.

Koska luottamus kahden tai useamman tahon välillä ei ole kenenkään omistettavissa yksin, vaan se on aina yhteistä omaisuutta, niin silloin se myös tarvitsee virallisissa suhteissa yhteisen sopimuksen. Kansan valitseman edustajan ja Supon väliset oikeudet ja vastuut voidaan hyvin jakaa myös puhtaalta pöydältä sopimuksellisin perustein, jolloin luottamus puolin ja toisin voitaisiin katsoa menetetyksi vasta sopimusrikkomuksellisin perustein.

Tokihan, jos kansanedustajille kuitenkin jostain syystä tehtäisiin turvallisuusselvitys, niin olisihan siinä jonkinlainen riski joutua aiheettomastikin epäluotettavien kirjoihin ja joutua vaaraan tulla virheellisesti mitätöidyksi myös koko oman tulevaisuutensa suhteen.

Kari Hölsä, Lappeenranta

Uusimmat uutiset