Lukijalta: Mielenterveyspäivänä käydään vihreällä valolla stigmaa vastaan

Keskiviikkona 10.10. vietetään maailman mielenterveyspäivää. Päivää on vietetty vuodesta 1992. Tämän vuoden teemana on maailmanlaajuisesti nuorten mielenterveys muuttuvassa maailmassa. Tällä viikolla vietetään myös nuorisotyön viikkoa.

Nuorten hyvinvoinnin tilaa ja jaksamista on nostettu aktiivisesti esillä ja syystä. Mielenhäiriöt ovat yleisiä nuorten keskuudessa. Esimerkiksi masennusoireilua ilmenee yli 20 prosentilla nuorista (THL). Masennukseen liittyy useasti myös jokin muu mielenterveydenhäiriö sekä itsetuhoisen käytöksen ja itsemurha riski on kohonnut.

Ennaltaehkäisevä työ, oireiden varhainen tunnistaminen ja ongelmiin puuttuminen ovat avainasemassa mieleen liittyvissä ongelmissa, erityisesti nuorten kohdalla.

Erityisen tärkeää on myös luoda keskustelukulttuuria, joissa mieleen liittyvistä ongelmista uskalletaan puhua. Mielenterveyteen liittyy edelleen stigma, joka ehkäisee avun piiriin hakeutumisen. Avoimen ja turvallisen keskustelukulttuurin luominen on meidän jokaisen vastuulla. Näin myös jokainen pystyy osallistumaan kansallisen mielenterveyden edistämiseen!

Kello 18 jälkeen valaistaan vihreällä rakennuksia, ikkunoita ynnä muita. Vihreällä valaisemisella on symbolinen merkitys stigmaa vastaan. Kun valaiset vihreällä, näytät kaikille tasa-arvoisesti vihreää valoa diagnooseista riippumatta ja olet mukana edistämässä avoimempaa keskusteluympäristöä. Täten haastan sinut valaisemaan vihreällä!

Juho Heikka, kriisikeskusjohtaja, Lappeenrannan mielenterveysseura