Lukijalta: Oppivelvollisuusikää pidentämällä kaikki pidetään mukana

Lappeenrannalle oli kunnia saada Lukiolaisten liiton toimijat viime viikonloppuna vieraiksi. Yli 300 lukiolaista ympäri Suomea saapui kaupunkiimme vaikuttamaan nuorille ja lukiolaisille tärkeisiin asioihin. Nuorten aktiivisuus on tärkeää meille päätöksentekijöille, sillä tarvitsemme päätöksenteon tueksi kaikkien sukupolvien näkökulmia.

Lukio ja laajemmin toisen asteen koulutus on tällä eduskuntakaudella päätöksenteon keskiössä. Toiselle asteelle kohdistuvat toimenpiteet tämän hallituksen toimesta ovat niitä, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja muistetaan vielä vuosikymmenien päästä. Oppivelvollisuusiän pidentäminen 18 ikävuoteen on yksi suurimmista koulutuksellisista reformeista pitkään aikaan. Sillä halutaan taata jokaiselle suomalaiselle nuorelle koulutustaso, jolla pärjää tulevaisuuden työmarkkinoilla. Työmarkkinat ovat murroksessa, työelämä edellyttää työntekijöiltä entistä parempaa osaamista. Näin me mahdollistamme sen, että jokainen nuori ja aikuinen pysyvät kehityksessä mukana.

Pelkän peruskoulun suorittaneiden työllisyys on heikoin ja työelämäura lyhyin.

Monet pohtivat, onko tämä tehokas keino? Maksaako uudistus yhteiskunnalle liikaa? Tutkimukset kuitenkin osoittavat sen, että pelkän peruskoulun suorittaneiden työllisyys on heikoin ja työelämäura lyhyin. Peruskoulu ei enää jatkossa turvaa työllistymistä ja toisaalta työelämä tarvitsee eri alojen ammattilaisia töihin. Tästä syystä toisen asteen koulutus antaa parhaan perustan tulevaisuuden osaamiselle ja mahdollisesti jatkokoulutukselle sekä työllistymiselle. Asiantuntijoiden mukaan oppivelvollisuusiän nostaminen parantaa työllisyysastetta noin 4 prosenttia, joten sillä on työllisyyden ja kansantaloutemme kannalta myönteinen vaikutus.

Me tiedämme, että toisen asteen koulutukseen panostaminen ei yksin riitä, meidän on turvattava jokaiselle lapselle oppimisen edellytykset jo ennen toista astetta. Tästä syystä hallitus panostaa myös varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. Rinteen hallitus palauttaa jokaiselle lapselle oikeuden kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, ryhmäkokoja pienennetään, panostetaan aamu- ja iltapäiväkerho- ja koulujen yhteydessä olevaan harrastustoimintaan sekä maksuttomaan kaksivuotiseen esikoulukokeiluun. Myös peruskoulun laadun parantamiseen kohdistetaan lisää rahoitusta.

Toimia on tehtävä monilla eri alueilla yhdessä ja yhteistyössä. Tärkeää on, että näin haastavina aikoina katsomme myös tulevaisuuteen. Investointi lapseen ja nuoreen on investointi parempaan huomiseen ja tulevaisuuteen — sen eteen me teemme töitä tänään.

Anneli Kiljunen,

kansanedustaja (sd.),

Lappeenranta