Lukijalta: Asiantuntijasosiaalityöntekijän tehtävä jokaiseen Kelan vakuutuspiiriin

Kymen Sanomien pääkirjoituksessa 10.10. ilmaistiin huolta Kelan edellytyksistä huolehtia perustehtävästään, eli sairaiden, vanhusten ja vammaisten eduista.

Kelan henkilöstö tarvitsee laajasti tietoa sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta, jotta ratkaisut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja asiakkaat löytävät ehkäisevän toimeentulotuen piiriin. Paitsi toimeentulotuen, myös kuntoutus- ja eläkepäätösten ratkaisut edellyttävät sosiaalityön osaamista.

Asiantuntijasosiaalityöntekijä toimisi sekä Kelassa että yhteistyöverkostoissa.

Tilanteen ratkaisuksi Talentia on esittänyt Kelalle asiantuntijasosiaalityöntekijän tehtävän perustamista jokaiseen Kelan vakuutuspiiriin. Asiantuntijasosiaalityöntekijä toimisi sekä Kelassa että yhteistyöverkostoissa; tehtävää voi verrata Kelan asiantuntijalääkärin tehtävään. Asiantuntijasosiaalityötekijä arvioisi toimeentulo- ja kuntoutustukipäätöksiä sekä neuvoisi Kelan henkilöstöä päätösten toteutuksessa. Lopputuloksena tukien maksatus kehittyisi yksilölliset elämätilanteet huomioivaksi asiakaslähtöiseksi palveluksi.

Lisäksi suosittelemme, että Kela palkkaa jokaiseen tukipäätöksiä tekevään tiimin ratkaisuasiantuntijoiksi sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä: sosionomeja, sosiaalityöntekijöitä, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia. He erikoistuisivat esimerkiksi pitkään toimeentulotukea saavien nuorten, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tai vanhusasiakkaiden toimeentulotuen ratkaisijoiksi ja olisivat yhteyshenkilö kunnan sosiaalitoimistoon yksilöasioissa.

Ehdotetuilla ratkaisuilla helpotetaan sosiaalihuollon ja Kelan yhteistyötä. Mikä tärkeintä, toimintaa kehittämällä asiakkaat saavat parempaa palvelua. Jos Kelan tehtäväksi siirtyy työmarkkinatuen maksamisen lisäksi työvoimapoliittisten arviointien tekeminen, lisääntyy sosiaalialan asiantuntemuksen tarve entisestään.

Tero Ristimäki, puheenjohtaja, sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia