Lukijalta: Kunnianpalautusten aika koulutuksessa

Antti Rinteen (sd.) hallitus investoi osaamiseen ja koulutukseen kaikilla koulutuksen asteilla 350 miljoonan euron suuruisella kokonaisuudella vuoden 2020 budjetissa. Tämän hallituksen koulutuspolitiikka ei rakennu vain veteen piirrettyjen lupausten varaan, vaan tämä hallitus tekee kädenojennuksen suomalaiselle osaamiselle. Nyt on muutoksen aika.

Tämä muutos läpileikkaa koulutuspolun kaikki asteet. SDP tulee palauttamaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden, josta viime hallituskaudella leikattiin. Lisäksi varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan varataan 305 miljoonaa euroa. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa parannetaan kehittämällä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Oppimiseroja kavennetaan.

Toisella asteella oppivelvollisuusiän pidentämistä viedään eteenpäin. Kaikki nuoret pidetään mukana ja heille tarjotaan oppimispolkuja aina 18 ikävuoteen saakka. Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin ehdotetaan 80 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tämä mahdollistaa lähiopetuksen vahvistamisen ja opetuksen laadun parantamisen.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta nostetaan 60 miljoonalla eurolla heti vuonna 2020, hallitusohjelman mukaisesti. Indeksikorotuksista pidetään kiinni koko hallituskauden ajan. Nämä korjausliikkeet mahdollistavat korkeakoulutuksen kunnianpalautuksen. Näiden lisäksi vielä perheellisten opiskelijoiden toimeentulotilannetta parannetaan huoltajakorotuksen 25 euron kuukausikorotuksella. Lisäksi opintorahaa, opintotuen asumislisää ja opintotuen oppimateriaalilisä sidotaan kansaneläkeindeksiin 1.8. 2020 lähtien.

Näiden panostusten avulla on hyvä lähteä tekemään työtä eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi.

Anneli Kiljunen,

kansanedustaja (sd.), Lappeenranta