Lukijalta: Yhteistyötä yli kuntarajojen jo peruskoulussa

Iikko B. Voipio esitti mielipidekirjoituksessaan (8.1.2020) lukiokoulutuksen järjestämistä koulutuskuntayhtymässä. Asiassa on monta näkökulmaa.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisessä on eroa. Samat lukion aineenopettajat opettavat myös kuntien yläkouluissa—ammatilliset opettajat eivät. Moni aineenopettaja opettaa myös alakoulussa.

Lukio-opetuksen siirtäminen pois kunnilta koulutuskuntayhtymälle tarkoittaisi käytännössä sitä, että perusopetuksen aineenopettajien opetustunteja ei tulisi tarpeeksi. Opetuksen tason säilyttäminen ilman päteviä aineenopettajia olisi mahdotonta.

Yleisessä keskustelussa korostetaan sitä, että perusopetuksen tulisi tuottaa jatkoon osaavia opiskelijoita siten, että opinnot ammatillisessa koulutuksessa hyödyttäisivät sekä nuorta itseään että yhteiskuntaa. Nämä ovat syyt myös siihen, miksi monessa pienessäkin kunnassa on tahto pitää lukiokoulutus itsellään.

Opetusyhteistyön tekeminen kuntien kesken tulee kuitenkin olemaan väistämätöntä sekä väestörakenteen että kuntien menorakenteen kehityksen takia. Jokaisen eläköitymisen kautta tapahtuvan viran kohdalla kyllä tarkastellaan jatkotäytön ja lakkauttamisen suhdetta. Monin paikoin tarvittaisiin aktiivisempaa otetta yhteisten virkojen muovaamisessa.

Yhteistyöjärjestelmien rakentaminen ajoissa on kaikkien etu, yhtäkkiset yt:t eivät kenenkään. Moni aineenopettaja voisi opettaa jo useammassa toimipisteessä tai siten, että hänen toimipisteessään oleva oppilasryhmä koostuisi useammasta kunnasta tulevista oppilaista. Esimerkiksi alakouluissa vieraissa kielissä voitaisiin tarjota useampia kielivaihtoehtoja tai opiskella 1. luokasta alkaen muutakin vierasta kieltä kuin englantia. Kielivalikoiman monipuolistamisella edistettäisiin perusopetuksen yhdenvertaisuuden toteutumista.

Välimatkat joidenkin kuntien koulujen välillä Etelä-Karjalassa ovat hyvinkin lyhyitä ja yhteistyönä järjestetty koulutus olisi helposti saavutettavissa. Yli kuntarajojen ei tulisi ainoastaan katsoa, vaan rakentaa aktiivisesti yhteistyömalleja ja elinvoimaisena pysyvää palveluverkkoa.

Eni Vitikainen

alueasiamies, OAJ Etelä-Karjala