Lukijalta: Markkinatalous huomioon liikenteen kehittämisessä

Liikkuminen ja liikenne ovat merkittäviä tekijöitä ja vaikuttajia nykyisissä yhteiskunnissa. Ne mahdollistavat yhteiskunnan toiminnan ja ovat veronlähteitä sille. Liikenteen muodoista raideliikenne on vuosikymmeniä nähty parhaaksi varsinkin suurissa väestökeskittymissä.

Meneillään oleva pandemia on tuonut yllättäen julkisuuteen maakunnallisen lentoliikenteen tulevaisuuden. Lisäksi pidemmän aikaa raideliikennettä on haluttu kehittää luomalla uusia ratayhteyksiä ja vesiliikenteelle on kaavailtu uudistuksia.

Liikenteen muotojen kehittämisessä ja toteuttamisessa tulee ottaa markkinatalouden näkökulma mukaan. Maailmalla on toteutettu liikennehankkeita oletetuilla käyttöpotentiaaleilla. Kun käyttö onkin jäänyt oletetusta pienemmäksi, kyseiset hankkeet ovat jääneet arvottomina veronmaksajien kustannettaviksi.

Pandemiasta yhteiskunta siirtyy muuttuneisiin olosuhteisiin. Muutostarpeita yhteiskunnissa oli ennen pandemiaa, jotka tarpeet tulevat toteutumaan, ja itse pandemia muuttaa kuluttajien tarpeita, liiketoimintaa ja elinkeinoelämää.

Näkisin tulossa olevan suuren muutoksen kuluttajien tarpeissa, mikä ohjautuu markkinatalouden kautta liiketoimintaan. Tulee uusia yrityksiä, uutta liiketoimintaa ja uusia tarpeita liikenteelle. Nyt pitää katsoa liikenteen kehittämisessä tulevaisuuteen ja pitää huolta siitä, että liikenteen investoinnit kohdistuvat siten, että niiden palvelutoiminta sallii monimuotoisuuden.

Kauko Määttä

Imatra