Lukijalta: Taipalsaaren mahdollisten kouluratkaisujen pohjalla on kyseenalaisia laskelmia

Taipalsaarella Saimaanharjun ala-aste on lopettamispäätöksen edessä. Mieliä kuohuttavat kouluratkaisut ja myös työn alla oleva Konstunrannan kaavoitus, minkä toteutuminen veisi kuntalaisilta virkistysmahdollisuuksia. Koulun siirtämispäätös on taasen Taipalsaaren tulevaisuuden kannalta äärimmäisen negatiivinen signaali. Asukkaiden lukumäärän väheneminen kiihtyy.

Taipalsaaren kunnanvaltuusto on tekemässä 15.5. päätöstä, jossa alakoulu lakkautettaisiin Saimaanharjulta. Koulun lapset kävisivät alakoulun kirkonkylällä ja vastaavasti alle kouluikäiset päiväkotilapset kävisivät kirkonkylän alueelta Saimaanharjun päiväkodissa.

Ymmärtäisin päätöksen, mikäli kysymyksessä olisi lasten etu, vaan nyt on käsittääkseni kysymys Taipalsaaren säilymisestä itsenäisenä kuntana. Ainoastaan eurot ratkaisevat ja ovat päätöksen pohjana. Ala-asteen lakkauttamisen muita vaikutuksia ei ole laskelmassa otettu huomioon. Nämä vaikutukset ovat miinusmerkkisiä taloudellisesti eivätkä ole asukkaiden elämän kannalta järkeviä. Painelaskelmia on tehty, joiden pohjalta voinee tehdä johtopäätöksiä.

Vääriäkin johtopäätöksiä on tehty, koska kuntaan toimitetuissa painelaskelmissa on ollut myös lukuja, joita on jouduttu muuttamaan. Ensimmäisen painelaskelman jälkeen on ehkä katseet kiinnitetty jo paniikkinappulaan. Kyseisen kouluratkaisun taloudelliset vaikutukset kuitenkin kokonaistalouden kannalta ovat häviävän pienet.

Saimaanharjun kirjastossa pidetyssä kyläkokouksessa mahdollinen tuleva koulupäätös ilmaistiin vuosisadan huonoimmaksi päätökseksi Taipalsaarella. Kunnanhallituksen päätösesityksessä valtuustolle ei oteta huomioon lainkaan kaikkia niitä haitallisia sivuvaikutuksia, mitä päätöksestä ihmisille ja Taipalsaaren kunnalle aiheutuu.

Ei varmasti kunnankaan edun mukaista ole, että Saimaanharjun alueen vetovoimaisuus erityisesti lapsiperheiden osalta kuihtuu ja tämän myötä negatiivinen kierre syvenee. Taipalsaaren talous kestää pinnalla ilman lasten siirtelyä. Meidän on myös otettava huomioon Vehkataipaleen koulu ja pyrittävä pitämään yllä tämänhetkinen koulujärjestelmä.

Hyvät arvostamani valtuutetut. Ottakaa kunnanvaltuuston 15.5. kokouksessa aikalisä, jotta taipalsaarelaisten päättäjien päätös tulisi tyydyttämään meitä kaikkia taipalsaarelaisia. Päätöksessä on kysymys koko Taipalsaaren tulevaisuuden kehityksestä, joten päätöstä ei tule tehdä ilman riittävää harkinta-aikaa, koska tällä hetkellä on kysymys muuttuvista talousluvuista, joista kenelläkään ei ole täyttä varmuutta. Painelaskelmankin mukaisesti vaihtoehtoja on.

Vasta tätä kirjoittaessani minulle on selvinnyt, että kunnanhallituksen 29.4. valtuustolle tekemän painelaskelman luvut eivät ole samat kuin valtuutetuille lähetetty liitelaskelma. Tämä korjattu liitelaskelma on tullut kuntaan 6.5. ja tämä liite on eri mihin kunnanhallituksen päätös pohjautuu. Painelaskelmaan tulee suhtautua kriittisesti.

Edelleen ihmettelen, miten painelaskelman miinusmerkkiset rahoitustuotot- ja kulut voivat nelinkertaistua vuodesta 2018 vuoteen 2022. Koko asiakokonaisuus on palautettava takaisin kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Heikki Tenhovirta,

Taipalsaari