Lukijalta: Huoli lasten asemasta seksuaalirikoksissa on yhteinen

Suomen hallitus on parhaillaan valmistelemassa seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta. Viime vuosina paljon huomiota herättäneisiin mataliin tuomioihin ollaan puuttumassa ja yhtenä tarkoituksena on koventaa lapsiin kohdistuvien rikosten rangaistuksia. Hallitus toimii lasten edun mukaisesti, päinvastoin kuin Estarit-kirjoituksessa 19.10. väitettiin.

Uudistusta valmisteleva työryhmä julkaisi raporttinsa heinäkuussa, ja siihen pyydettiin normaalin lainsäädäntöprosessin mukaisesti lausuntoja eri asiantuntijatahoilta. Lausuntoja antoivat muun muassa tuomioistuimet, järjestöt ja syyttäjät. Monet näistä tahoista huomauttivat lausunnoissaan, että ehdotus lainsäädännön uudistamiseksi uhkaa lieventää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ja että arviointi kohdistuu entistä voimakkaammin tekijän sijasta lapsen toimintaan hyväksikäyttötilanteessa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on vakuuttanut, että nämä lausunnot otetaan valmistelussa huomioon. Lausuntokierros on keskeinen osa hyvää lainvalmisteluprosessia, jossa tällaiset selkeät epäkohdat on mahdollista nostaa esille. Työryhmän esittämä raportti ei selkeästi vastaa lainsäädäntöuudistuksen tavoitetta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten osalta, jonka vuoksi esitystä muutetaan paremmin lapsen oikeusturvaa ja etua huomioivaksi.

Huoli lasten asemasta on monelle taustaan katsomatta yhteinen. On hyvä muistaa, että pelkkä rangaistusten koventaminen ei ole tehokas tapa vähentää rikollisuutta. Tarvitsemme vahvaa ennaltaehkäisevää työtä muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi kaikille osapuolille. Ennen kaikkea uhrien avun- ja palvelunsaanti on kaikissa tapauksissa turvattava.

Anneli Kiljunen

kansanedustaja (sd.)

Lappeenranta

Kommentoidut