Lukijalta: Uusi sote-keskus on edullisinta sijoittaa sairaalan yhteyteen

Entinen kansanedustaja Hannes Manninen valitteli usein, ettei lehmä aina muista millaista oli olla vasikkana. Tämä juolahti mieleeni, kun pohdiskelin sairaaloistamme syntynyttä keskustelua.

Mikä oli tilanne syksyllä 2014? Eksote oli päättänyt uuden sairaalasiiven rakentamisesta ja Lappeenrannalla olisi edessä mittavat Armilan saneeraukset. Arvio oli, että Armilaan pitäisi seuraavan 15 vuoden aikana sijoittaa noin 25 miljoonaa euroa. Rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen teki hartiavoimin töitä kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun löytämiseksi. Hän päätyi esittämään Armilan peruskorjauksesta luopumista ja toimintojen siirtämistä Kahilanniemeen, koska se tarkoitti jo vuoteen 2025 mennessä 15 miljoonan välittömiä säästöjä.

Kaupunki tosin menetti Armilan vuokratuoton, mutta se kompensoituu aikanaan tontin myyntituotoilla.

K-sairaalaprojektissa otettiin tämän jälkeen huomioon uudet, suuremmat tilatarpeet ja nyt sairaalan valmistuttua jo osa Armilaa on sinne muuttanut. Työskentely uusissa tiloissa on tehokasta niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin.

Vanhan sairaalatornin peruskorjaustarve ei ole voinut tulla kenellekään yllätyksenä. Sehän oli merkittävä tekijä uuden sairaalan rakentamisessa. Ravintokeskuksen rakentaminen niin ikään on välttämätön, kun vanha poistuu kuvioista.

Uutta on vain sote-keskus, uuden lainsäädännön velvoittamana. On hyvä, että keskustelu on vaiennut epärealistisesta ajatuksesta sijoittaa tämä keskus kaupunkiin, sairaalan ulkopuolelle. Sairaalan yhteyteen sijoittuva keskus on rakennettavissa halvemmalla ja kaiken kaikkiaan sen mitoituksessa tulee ottaa huomioon, mitä yksityiset tarjoavat ja näin välttää päällekkäisyyttä.

Virkamiehet laskekoot miten paljon investoinnit maksavat ja päättäjät istukoot sen jälkeen yhdessä.

Heikki Järvenpää, kaupunkineuvos, Lappeenranta

Uusimmat uutiset