Lukijalta: Seniori-ikäisten suuri osuus voi olla Savonlinnalle vahvuus- ja erilaistumistekijä haettaessa kulttuuripääkaupunki-statusta 2026

Neljä Suomen Kansallisen senioriliiton piiriorganisaatiota: Etelä-Savo, Pohjois- Savo, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala tukevat voimakkaasti hanketta saada Savonlinnan kaupungille Euroopan kulttuuripääkaupungin status vuodelle 2026.

Kansalliset senioriyhdistykset piiriemme alueilla ovat aktiivisesti toimivia ja toimintaansa jatkuvasti kehittäviä yhdistyksiä. Neljän senioripiirin alueella jäsenmäärämme on noin 2 500. Toimintamme keskeisinä alueina ovat kerhot ja jäsentapaamiset, kuten myös kulttuurimatkailu sekä kotimaassa että muualla Euroopassa. Yhteen laskien jäsenemme tuottavat noin kahdeksan tuhatta osallistumiskirjausta yhden vuoden aikana. Olemme siis kukin piirijärjestöistä paikkakunnillamme oikeita kulttuurin suurkuluttajia. Olemme myös verkostoituneet monien matkanjärjestäjien sekä ravintola- ja kuljetuspalveluja tuottavien yritysten kanssa ollen siten myös kulttuurin työllistäjiä.

Olemme siis kukin piirijärjestöistä paikkakunnillamme oikeita kulttuurin suurkuluttajia.

Seniorit toimivat myös eräänlaisina lähettiläinä muidenkin, kuin omien jäseniensä osalta. Tällöin osallistuvien määrä kasvaa vieläkin suuremmaksi. Asukkaiden osallisuuden sekä yhteenkuuluvuuden tunne kulttuurialueisiimme kasvaa ja vahvistuu.

Yhteydet paikallisiin toimijoihin matkailun, seniorikoulutuksen, ympäristön ja kestävän kehityksen suhteen ovat meille toimintamme suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeitä päämääriä.

Euroopan kulttuuripääkaupungin hakukriteereissä korostuu pitkäjänteisen strategian luominen kulttuurin vaikutusalan laajentamiseksi, erityisesti uusien kestävien mahdollisuuksien luominen laajoille kansalaispiireille muun muassa hyödyntäen yhteistyötä moninaisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa sekä alueellisella että eurooppalaisella tasolla.

Seniori-ikäiset muodostavat tällä alueella jo nyt poikkeuksellisen laajan ja voimakkaasti kasvavan väestöryhmän, ja huomioimalla tämä ”Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen” kulttuurin laajentamisstrategiassa ja investoinneissa, voi se olla Savonlinnalle vahvuus- ja erilaistumistekijä muihin hakijoihin verrattuna.

Kansallisen senioriliiton Itä Suomen alueelliset piiriorganisaatiot olemme puoleltamme valmiita tekemään yhteistyötä tässä hankkeessa parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Pekka Huovila, Raimo Hätinen, Nyky Vanhanen ja Reima Karetie,
Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan senioripiirien puheenjohtajat