Lukijalta: SaiPa takaisin neuvottelupöytään jäähalliasiassa

Lappeenrannan jäähallivaihtoehtojen suunnitelmat ja kustannusarviot rahoitusvaihtoehtoineen on nyt esitelty sekä päättäjille että suurelle yleisölle.

Oli yllättävää, että SaiPa ilmoitti ykskantaan kaupunginvaltuuston iltakoulussa, että se osallistuu investointikustannuksiin vain keskustaan suunnitellun monitoimiareenan vaihtoehdossa. SaiPan osuus koskisi sen käyttöön tulevia ravintolatiloja, niiden kalusteita ja laitteita sekä aitioita, joista SaiPa saa itselleen jatkuvaa myyntituloa pelien ja tapahtumien yhteydessä.

Kisapuiston vaihtoehdossakin on mukana SaiPan tarvitsemat ravintolatilat ja aitiot. SaiPa on kutsuttava uudelleen neuvotteluihin kaupungin kanssa, jotta sovitaan, miten se osallistuu em. tilojen rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin Kisapuiston vaihtoehdossa, sillä onhan sen osallistuttava. Kaupunki ei näitä tiloja tarvitse, joten ei se voi olla myöskään näiden tilojen maksaja.

Hyvä vaihtoehto on se, että SaiPa sitoutuu maksamaan ravintolatiloista, niiden kalusteista ja laitteista sekä aitioista markkinahintaista vuokraa, johon sisältyy myös pääomavuokra. Pääomavuokran maksaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että SaiPa maksaa pidemmän ajanjakson kuluessa ravintola- ja aitiotilojen rakentamiskustannuksia takaisin kaupungille. Täten kaupungin todellinen rahoitusosuus jäähallin rakentamisessa on pidemmällä ajanjaksolla pienempi kuin nyt esitetty kokonaisinvestointi on.

Kaikissa asioissa ratkaisee aito halu yhteisen ratkaisun löytämiseen. Tässä tapauksessa kompromissi olisi siis se, että kaupunki aluksi rahoittaa, mutta SaiPa useiden vuosien kuluessa maksaa Kisapuiston jäähallin ravintolatoiminnan ja aitioiden rakentamiskulut pääomavuokrina. Win-win on aiemminkin todettu hyödylliseksi periaatteeksi.

Marja-Liisa Vesterinen,

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen (sd.), Lappeenranta