Lukijalta: Eksoten johto vastaa arvostelijoille: Päättäjät ja henkilökunta ovat aina potilaan ja asiakkaan asialla

Etelä-Karjalassa on vähennetty ympärivuorokautisen laitoshoidon paikkoja yhteensä 770. Niiden tilalle on lisätty ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen paikkoja 320 ja lisäksi Eksotella on erimuotoisen palveluasumisen paikkoja yhteensä 250. Uuden K-sairaalan vuodeosastopaikat korvaavat entisen Armilan sairaalan ja keskussairaalan vanhan osan potilaspaikat.

Samanaikaisesti Eksote on lisännyt kotikuntoutukseen toimintaterapeutteja ja fysioterapeutteja yhteensä 35, proviisorin ja farmaseutin lääkitysten seurantaa varten sekä ravitsemusterapiaa turvatakseen vanhusten toimintakykyä. Lisäksi kotihoidossa tehdään lähes 50 000 virtuaalikäyntiä yhteensä noin 180 asiakkaalle heidän kotona asumisensa ja lähihoitajien työn tukemiseksi. Kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen pääsyn kriteerejä on inhimillistetty ja turvattu pääsy tehostettuun palveluasumiseen ilman jonotusta.

Toimintakykyä ja elämänlaatua lisääviä palveluja on kehitetty määrätietoisesti.

Eksote osallistuu useisiin ikääntyneiden palvelujen tutkimushankkeisiin, sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin sekä useisiin teknologian kehittämishankkeisiin palvelujensa parantamiseksi.

Eksoten hallitus on päättänyt, ettei veteraaneilta peritä poliklinikkamaksuja. Lisäksi Eksoten toimesta on huolehdittu siitä, että Valtiokonttorin myöntämät veteraanien kuntoutusmäärärahat on aina saatu käytettyä kokonaan veteraanien hyväksi. Tähän ei muilla alueilla Suomessa ole päästy.

K-sairaalan rakentaminen ja laajan päivystyksen sairaalan saaminen Etelä-Karjalaan osoittavat päättäjien ja johdon tahtoa turvata asukkaille mahdollisimman hyvät ja korkeatasoiset erikoissairaanhoidon palvelut.

Jo nämä muutamat esimerkit osoittavat, että Eksoten päättäjät ja henkilökunta ovat aina arvostaneet vanhuksia ja potilaita. Toimintakykyä ja elämänlaatua lisääviä palveluja on kehitetty määrätietoisesti.

Eksoten omistavat Etelä-Karjalan kunnat, joilta Eksote saa rahoituksen toimintaansa. Tällä hetkellä Etelä-Karjalassa käytetään vähiten rahaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen Suomessa. Jos Eksotessa käytettäisiin yhtä paljon rahaa kuin esimerkiksi Kymenlaaksossa sote-toimintaan, niin menot olisivat noin 15 miljoonaa euroa ja Etelä-Savoon verrattuna runsaat 20 miljoonaa euroa korkeammalla tasolla. Nämä luvut osoittavat, että Eksoten päättäjät ja koko henkilökunta ovat saaneet toiminnan erittäin kustannustehokkaaksi ilman palvelujen alasajoa. Tällä kustannustasolla toimiminen ja muiden maakuntien edellä pysyminen edellyttävät jatkuvasti rohkeaa uudistamista.

Marja-Liisa Vesterinen, hallituksen puheenjohtaja, Pentti Itkonen, toimitusjohtaja, Eksote