Lukijalta: Mitä on hyvä kaupunkikuva?

Ajoittain on tässäkin lehdessä eri yhteyksissä esiintynyt termi kaupunkikuva. Mitä se tarkoittaa? Osuva määritelmä tähän löytyy Tieteen termipankista: "Kaupunkikuva on rakennetun ympäristön tai kaupunkiympäristön visuaalisesti hahmotettava ulottuvuus, jolla on tyypillisesti huomattavaa rakennustaiteellista, arkkitehtonista, esteettistä tai muuta kulttuurista merkitystä." Määritelmän seliteosassa mainitaan lisäksi muun muassa: "Kaupunkikuvan ja siihen vaikuttavien muutosten hallinta ovat keskeinen tekijä kaupunkisuunnittelussa."

Arkkitehtikouluissa opetetaan, että arkkitehtuurin sisintä olemusta ovat tila, valo ja mittakaava. Tila voi olla sarja erisuuruisia tiloja, valo yhtä kuin valoisuus ja mittakaava inhimillinen, ihmisen mitoista lähtevä.

Kaupunkisuunnittelussa, jonka tuloksena kaupunkikuva syntyy, katutila, tori, aukio ja jopa maanpinnan muodot muodostavat tiloja. Valoisuus kaupungissa on varjoisuuden vastakohtana hyvä kumppani kuten maalaustaiteessakin.

Mittakaava on kaupunkikuvassa ehkä vaikeimmin hallittava elementti, sillä kaupungeissa on ja pitääkin olla, erisuuruisia rakennuksia mummon mökistä katedraaleihin. Näiden kooltaan erisuuruisten rakennusten, katujen, aukioiden ja puistojen sekä maanpinnan muotojen yhteensovittaminen tasapainoiseksi, ei kuitenkaan tasapaksuksi kokonaisuudeksi, on kaupunkisuunnittelun vaativimpia tehtäviä.

Kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaat vanhat kaupunkiympäristöt, esimerkkeinä vaikkapa Porvoo ja vanha Rauma, edellyttävät myös niiden huomioimista kaupunkia kaavoitettaessa ja rakennettaessa.

Etelä-Euroopan vanhoissa kaupungeissa kävellessä ihastellaan kapeita katuja, pieniä aukioita, puistikkoja, kirkkoja ja ihmisläheistä elämäntapaa. Yhteinen nimittäjiä niille ovat juuri tila, valo ja mittakaava, mutta myös kulttuuritausta.

Suomessa, lumen, jään ja pakkasen maassa tuo kaupunkirakenne ei ole mahdollista, kuten tiedämme. Nykyaikainen tehokas yhteiskunta ja elämäntapa suosivat suuria rakennuksia, ostoskeskuksia, avaria katuja ja leveitä liikenneväyliä. Tästä syystä kaupunkisuunnittelu on ehkä vaativinta arkkitehtien ja muiden alan asiantuntijoiden työtä. Heidän vastuullaan on se, etteivät hyvän kaupunkikuvan ja rakentamisen periaatteet tallaudu rakennuttajien ahneuteen tai sattumanvaraiseen päätöksentekoon.

Seppo Aho

Lappeenranta