Lukijalta: Lentoliikenteen tukeminen on erikoinen arvovalinta ilmastopääkaupungin johdolta

Lappeenrannan bussiliikenteen kehitys on ollut matkustajamäärien osalta jo usean vuoden ajan positiivinen, viime vuonna matkustajamää̈rä̈ kasvoi 1,1 prosenttia. Kasvu voi jatkua edelleen, jos joukkoliikennemahdollisuuksia kehitetään.

Ongelmana on kuitenkin kaupungin rahoitus: tällä hetkellä joukkoliikenne maksaa puoli miljoonaa euroa enemmän kuin siihen on varattu. Tätä rahoitusvajetta on jo paikattu lipunhintojen korotuksella ja vähän käytettyjen vuorojen karsinnalla. Koko rahoitusvajeen kattaminen tarkoittaisi palvelutarjonnan kovaa karsintaa – jopa koko bussiliikenteen sulkemista kesäkuukausiksi, mikä näkyisi jo ihmisten arjessa ja voisi matkustajakadon myötä huonontaa rahoitustilannetta edelleen.

Bussiliikenne tukee myös kaupungin ilmastotavoitteita.

Kaupungin rahoitusraamien mukaisesti vaje on katettava kaupunkikehityksen toimialan sisältä. Käytännössä sitä katetaan tänä vuonna kunnossapidon palvelualueelta, mikä tulee varmasti näkymään siellä työn laadussa ja määrässä – eli se vaikuttaa asukkaiden arkeen. Toimialan sisällä on kovin vähän liikkumavaraa, ja on mahdotonta tehdä säästöjä niin ettei se vaikuttaisi kaupungin kehitykseen tai asukkaiden arkeen.

Bussiliikenteen rahoitusvajetta ei ole haluttu paikata kaupungin strategiarahoilla, vaikka kyse on mitä suurimmissa määrin strategiaamme kuuluvasta puhtaasta ja kestävästä liikenteestä. Bussiliikenne tukee myös kaupungin ilmastotavoitteita. Sen sijaan kaupunginjohtaja on ollut aktiivisesti huolissaan lentoliikenteen tuista ja esittää yksityisille, kansainvälisille lentoyhtiöille annettavien tukien lisäämistä entisestään miljoonalla strategiarahoituseurolla vuosittain. Erikoinen arvovalinta ilmastopääkaupungin johdolta!

Vihreät ovat hakeneet vastuullista, asukkaiden arkea tukevaa ratkaisua bussiliikenteen rahoitusvajeeseen ja esittäneet lentotukirahojen siirtoa bussiliikenteelle. Tämä ei ole saanut kannatusta muilta valtuustoryhmiltä eikä kaupungin johdolta. Mikä on heidän ratkaisunsa joukkoliikenteen budjettivajeen kattamiseksi, jotain kun on pakko tehdä?

Virpi Junttila ja Kimmo Klemola, kaupunginvaltuutettuja (vihr.), Lappeenranta

Luetuimmat