Lukijalta: Päiväkotipaikkojen oltava kaikkien lasten saatavilla

Useat kaupungit ovat jättäneet rajaamatta lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta huolimatta 1.8.2016 voimaan tulleen lainsäädännön suomasta mahdollisuudesta. Maan nykyinen hallitus päätti tuolloin, että päivähoito-oikeus rajataan 20 tuntiin viikossa lapselta, jonka vanhempi on työtön tai muuten kotona. Mielestämme päivähoito on kuitenkin lasta, ei hänen vanhempiaan varten – on kyse lapsen oikeudesta.

Viime aikoina on moni päivähoidon rajaamispäätöksen tehnyt kaupunki palauttanut tai palauttamassa subjektiivisen eli kokoaikaisen päivähoito-oikeuden kuntansa lapsille. Joulukuun valtuustokokouksessa Lappeenrannan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen esittäen, että myös Lappeenrannan kaupunginvaltuusto palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden kaikille varhaiskasvatusikäisille lapsille.

Mielestämme päivähoito on kuitenkin lasta, ei hänen vanhempiaan varten – on kyse lapsen oikeudesta.

Päivähoito-oikeudessa on kyseessä lasten ja tulevien sukupolvien etu. Lappeenrannan rooli lapsiystävällisenä kaupunkina velvoittaa meitä päättäjiä tuon roolin mukaisiin tekoihin. Lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia rakennetaan vahvistamalla varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Kokoaikainen päivähoito-oikeus on myös merkittävä kaupunkikohtaisen perhepolitiikan väline.

Subjektiivisessa, jokaiselle lapselle kuuluvassa, kokoaikaisessa päivähoito-oikeudessa turvataan ennen kaikkea lapsille tasa-arvoisesti mahdollisuus kasvun ja kehityksen etenemiseen. Päiväkodin ammattilaiset ja päiväkodin lapset luovat ympäristön, jossa huolehditaan lapsen hyvinvoinnista, mahdollisuudesta oppia ja leikkiä samanikäisten kanssa, kehittää sosiaalisia taitoja sekä oppia vuorovaikutusta toisten lasten ja aikuisten kanssa turvallisessa ympäristössä. Ei pidä unohtaa sitäkään, että päiväkodissa lapsi saa aina riittävästi ja terveellistä ruokaa, mitä kaikissa kodeissa ei tänäkään päivänä ole. Tämän perusteella tulee vanhemmilla olla tasa-arvoinen oikeus itse päättää lastensa hoitomuodosta joko päiväkodissa tai kotona.

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa tehdään erittäin laadukasta työtä. Turvaamalla riittävät resurssit ja mahdollistamalla kaikille lapsille yhdenvertainen oppiminen luomme suomalaista osaamista myös tulevaisuuteen. Vain kestävän perustan päälle voidaan rakentaa menestymisen polkuja.

Marja-Liisa Vesterinen ja Sanna Koskenranta, kaupunginvaltuutettuja, (sd.), Lappeenranta