Lukijalta: Tehyläinen ammattitaito hyödynnettävä sote-uudistuksessa

Sote-uudistuksen uusi tuotantokausi on käynnistynyt. Suurimman henkilöstöryhmän tarpeet, työn erityispiirteet ja tehtävien vaativuus on otettava uudistuksessa huomioon. Alan veto- ja pitovoimasta on pidettävä huolta. Riittävät johtamisen ja esimiestyön resurssit on varmistettava.

Henkilöstön edustajilla on oltava merkittävä rooli, kun uudistusta suunnitellaan ja toteutetaan työpaikoilla.

Sote-uudistuksen on varmistettava palvelut, edistettävä terveyttä sekä vähennettävä terveyseroja. Toimivaa erikoissairaanhoitoa, päivystystoimintaa ja kriisitilannevalmiutta ei saa uudistuksessa vaarantaa.

Yhdenvertainen pääsy palveluihin turvataan väestöpohjaa laajentamalla. Palvelujen tulee perustua tietoon alueen väestöstä ja sen tarpeista. Saumattomat hoitoketjut ja asiakasohjaus on varmistettava. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannustimia pitää kehittää. Kuntoutuksen tulee olla osa prosessia.

Peruspalveluja tulee vahvistaa monialaisella yhteistyöllä ja lisäämällä sairaanhoitaja-, fysioterapeutti- ja suuhygienistivastaanottoja. Panostus tulee kohdistaa ennen kaikkea sekä perus- ja ennaltaehkäiseviin että terveyttä edistäviin palveluihin.

Järjestäjän tulee osata tehdä hankintoja ja kilpailuttaa. Laadun, saatavuuden, hinnan ja vaikuttavuuden on oltava läpinäkyvää.

Henkilöstölle on taattava mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen.

Suuret muutokset edellyttävät pitkäaikaista sitoutumista yli hallituskausien. Uudistuksessa on edettävä niin, että tarvittavat korjaukset ja kokeiluista saadut johtopäätökset voidaan huomioida.

Sosiaali- ja terveydenhuolto tulee tuottaa pääsääntöisesti julkisesti asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti, osaamista hyödyntäen ja työnjakoa uudistaen. Yritykset ja järjestöt täydentävät julkista palvelua.

Millariikka Rytkönen

Tehyn puheenjohtaja

Luetuimmat