Lukijalta: Lappeenrannan asukkailla on täysi oikeus edellyttää, että tätä kaupunkia suunnitellaan vastuullisesti, pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti

Lappeenrannan kaupunki on sijoittamassa neli- tai kuusikerroksista kerrostaloa Maaherrankadun ja Urheilukadun kulmaan keskelle yhtenäistä pientaloriviä. Lukuisat asiantuntijat pitävät suunnitelmaa huonona. Kaikki Maaherrankadun asukkaat vastustavat hanketta varsin pätevin perustein.

Kaupunki perustelee asemaakaavamuutosta sillä, että kyseinen. tontti on jo osayleiskaavassa merkitty kerrostalotontiksi. Lisäksi kaupunkia pitää tiivistää. Osayleiskaava on vielä hyvinkin suuripiirteinen kaavamuoto, jota täsmennetään asemakaavalla. Jos asemakaavaa laadittaessa havaitaan jokin epäjohdonmukaisuus tai virhe osayleiskaavassa, tulee se ehdottomasti korjata järkevään muotoon. Tämän on kaupunkisuunnittelun ammattitaitoa. Tässä kaupungissa löytyy aivan varmasti jokin toinen paikka, jossa kaupunkirakennetta voidaan tiivistää pilaamatta useiden vuosikymmenien aikana rakentunutta omaleimaista ja viihtyisää kaupunkikuvaa.

Kaikki Maaherrankadun asukkaat vastustavat hanketta varsin pätevin perustein.

Jos edellinen kaupunginarkkitehti on vastuuttomasti luvannut tontinomistajalle yli kolminkertaisen rakennusoikeuden naapureihin verrattuna, ei se millään muotoa sido nykyisiä viranhaltijoita tai päättäjiä.

Lehdessä esitetyt kuvat ovat poikkeuksellisen epäonnistuneita. Kuvakulma on niin kapea, että siinä näkyy vain suunnittelun kohteena oleva tontti. Todellinen ongelma, se että suunniteltu rakennus ei mittakaavaltaan mitenkään sovi ympäristöönsä, jää paljastumatta. Ehkä tässä on perussyy suunnitelman kelvottomuuteen. Suunnittelijoilla on kaiken aikaa ollut liian kapea tarkastelukulma.

Meillä 370 vuotta täyttävän Lappeenrannan asukkailla on täysi oikeus edellyttää, että tätä kaupunkia suunnitellaan vastuullisesti, pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että asiat pannaan oikeaan tärkeysjärjestykseen. Viihtyisä ja toimiva kaupunkikuva on ykkönen. Ahneen grynderin setelinmakuiset haaveet kuuluvat aivan listan loppupäähän.

Klaus Pelkonen, Lappeenranta