Lukijalta: Nettikysely nuorille aikuisille Lappeenrannassa asumisen edellytyksistä

Lappeenrannassa ja koko maakunnassa ollaan aiheellisesti huolestuneita väkiluvun, syntyvyyden ja veronmaksajien määrän alenemisesta. Lokakuun valtuustossa totesin, että tuloveroprosenttia ei Lappeenrannassa voida enää korottaa. Siksi on löydettävä keinoja lisätä muilla tavoin verotuloja, jotta pystytään tuottamaan asukkaille riittävät palvelut niin kaupungin kuin Eksoten puolella.

Syitä edellisiin huolenaiheisiin löytyy muun muassa siitä, että kaikille nuorille aikuisille ei riitä työpaikkoja tai koulutus ja osaaminen eivät vastaa elinkeinoelämän tarpeita. Yksi syy vähenevään syntyvyyteen lienee se, että nuoret aikuiset eivät voi tietää, minkälainen tulevaisuus heitä ja heidän lapsiaan odottaa, ellei ilmastonmuutoksen puolesta taistella maailmanlaajuisesti.

Emme tiedä kaikkia syitä vähäiseen syntyvyyteen tai nuorten aikuisten poismuuttoon.

Emme tiedä kaikkia syitä vähäiseen syntyvyyteen tai nuorten aikuisten poismuuttoon. Emme myöskään tiedä tarvittavia toimenpiteitä poismuuton ehkäisemiseksi, ellemme kysy mainittuja asioita lapsiperheiltä ja muilta nuorilta aikuisilta. Kaupungin ja alueen muidenkin toimijoiden on tarpeen tietää, minkälaisia odotuksia ja kehittämisehdotuksia nuorilla perheillä on Lappeenrannan kaupungin toimintaa kohtaan, jotta he voisivat jäädä tai palata muualta Lappeenrantaan asumaan, työskentelemään ja perustamaan perhettä. Nuoret ovat parhaat asiantuntijat tässä omassa asiassaan.

Demareiden valtuustoryhmä jätti lokakuun lopun valtuustossa aloitteen, että kaupunki tekee lappeenrantalaisille lapsiperheille ja nuorille aikuisille kyselyn siitä, mitä he odottavat Lappeenrannan kaupungilta ja paikalliselta elinkeinoelämältä voidakseen jäädä pysyvästi asumaan Lappeenrantaan ja toimenpiteistä, joilla kaupunki voisi tukea myös lasten hankintaa.

Lisäksi esitimme tekemistä kyselyn kaupungista pois muuttaneille lapsiperheille ja nuorille aikuisille siitä, miksi he ovat muuttaneet muualle ja millä edellytyksin he voisivat palata asumaan Lappeenrantaan. Nuoret ovat parhaat asiantuntijat tässä omassa asiassaan.

Edellä olevien kyselyjen jälkeen on tarpeen pitää valtuuston, johtavien virkamiesten, paikallisen elinkeinoelämän ja yliopiston yhteinen seminaari, jonka tavoitteena on löytää tarvittavat konkreettiset toimenpiteet, joilla nuoret aikuiset ja lapsiperheet haluavat ja voivat asua täällä.

Kliseistä, mutta totta: nuorissa on tulevaisuus!

Marja-Liisa Vesterinen, kaupunginvaltuutettu (sd.), Lappeenranta