Lukijalta: Etäopiskelu kärjistää opetuksen eroja

Poikkeustilan sulkiessa lukioiden ovet oli useampi opiskelija pinteessä. Median huomion kiinnittyessä ylioppilaskirjoituksiin jäivät vaikutukset tavalliseen lukiolaiseen valokeilan ulkopuolelle.

Maaliskuun 18. päivänä kynnys saada opinto-ohjausta kasvoi huomattavasti muusta opiskelijahuollosta, koulupsykologin ja kuraattorin vastaanotosta puhumattakaan. Nyt jos koskaan tarve päästä opolle on suuri etäopiskelun vaikuttaessa opintosuunnitelmaan, unohtamatta abeja, jotka joutuvat stressaamaan korkeakoulujen pääsykokeiden poikkeusjärjestelyjä.

Vaikka tavallisessakin lukioarjessa opettajien välillä on eroja opetustyylin suhteen, erot ovat saattaneet kärjistyä etäopiskeluun siirryttäessä. Vaarana on, että opiskelijan menestys ylioppilaskirjoituksissa riippuu siitä, kenen opettajan kurssilla oli kevään viimeisessä jaksossa.

Lain mukaan koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia opintoja järjestäessään siitä, etteivät opiskelijan edellytykset oppimäärän suorittamiseen tai ylioppilastutkintoon vaarannu (Lukiolaki 714/2018 § 13). Opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen opetukseen, ja opiskelijoilta tuleekin näinä aikoina kerätä palautetta ja kehitysehdotuksia opetuksen suhteen. Ideaalitapauksessa toimivia metodeita voidaan soveltaa myös normaalioloissa.

Poikkeustila on haaste opettajille, opiskelijoille ja koulutuksen järjestäjälle, mutta yhteistyöllä tämäkin kevät saadaan vietyä kunnialla maaliin sekä lyseossa että Kimpisessä. Kompromisseja tullaan vaatimaan jokaiselta, mutta kaikki ongelmat on ratkaistavissa.

Vaikka etäopiskelujakson pituus on vielä mysteeri, yksi asia on ainakin varma: kouluun palatessa jokaisen arvostus lähiopetusta kohtaan on kasvanut huomattavasti.

Eetu Knutars,

Aapo Nikula

Kaakkois-Suomen Lukiolaisten edunvalvontavastaavat