Lukijalta: Konstunrannan tonttien kaavoittamista ei oikein uskottavasti voi perustella vetovoimatekijöillä

Taipalsaaren kunta on julkaissut ehdotuksen rakennuskaavan muuttamiseksi siten, että virkistyskäytössä oleva luonnontilainen rantaan ulottuva puistoalue pirstaloituu uusien omarantaisten pientalotonttien vuoksi. Vapaata yhtenäistä rantaviivaa pitäisi arvostaa enemmän, etenkin kun se sijaitsee tiiviin asutuksen välittömässä läheisyydessä. On kovin lyhytnäköistä paikata kunnan taloutta kertaluontoisella tontin myyntitulolla, kun upea luontoarvo menetetään lopullisesti. Pientalorakentamista voidaan tehdä muuallekin kuin veden tuntumaan ja se voi olla muista syistä vetovoimaista siitäkin huolimatta, että omarantaisen pientalon statusarvo on korkea.

Kaikki päätökset tulisi tehdä siten, että harkitaan vaikutukset pitkälle aikajänteelle ja laajaa sidosryhmää koskien, ei lyhytnäköisesti ja pientä joukkoa koskien. Rantatonttien kaavoittamista ei oikein uskottavasti voi perustella vetovoimatekijöillä, kun vastikään on lopetettu ala-aste Saimaanharjulta. Lisäävätkö rantatontit Konstun vetovoimaa enemmän kuin ala-asteen kirkolle siirtäminen vähensi?

Taipalsaari tarvitsee nuoria työssäkäyviä lapsiperheitä, niissä on kunnan tulevaisuus. Toimivat peruspalvelut, valttikorttimme upea Saimaan luonto ja yhteisessä käytössä olevat virkistysmahdollisuudet ovat parhaita myyntiargumenttejamme. Otetaan mallia Lappeenrannan Sunisenselkää kiertävästä rantaraitista, se on hieno ja antaa iloa kaikille.

Arto Kivelä, Saimaanharju

Uusimmat uutiset