Lukijalta: Kaupunginteatteriin tarvitaan yleisötyöntekijä

Lähes kaikilla teattereilla on nykyisin yleisötyöntekijä. Lappeenrannassa työtä tehdään pääosin silloin, kun aikaa jää muilta vastuilta. Tutkimukset kuitenkin puhuvat yleisötyön tärkeydestä.

Yleisötyö voi olla esitysten jälkeisiä keskusteluja, esityksiin liittyviä tehtäväpaketteja tai draamatyöpajoja. Erilaisten aiheiden ympärille voidaan räätälöidä tapahtumia ja ottaa yleisö mukaan taiteelliseen luomisprosessiin. Erityistä tukea tarvitseville henkilöille voidaan suunnata osallistavaa toimintaa.

Yleisötyöllä on sosiaalisia, taiteellisia ja taloudellisia vaikutuksia. Se tuo uusia mielekkäitä kokemuksia ja osallistujat rakentavat omakohtaista suhdetta teatteriin sekä saavat iloa ja esiintymistaitoa. Parhaimmillaan yleisötyössä toteutuvat toisista ihmisistä välittäminen ja toimiminen osana yhteisöä.

Yleisötyön avulla teatteri saa uusia katsojia ja virittää teatterin ystävät entistä innostuneemmiksi. Teatterista tulee helpommin lähestyttävä. Kun kohderyhminä ovat lapset ja nuoret, saadaan uudet sukupolvet kiinnostumaan teatterista. Taiteen tekijät taas kohtaavat ympäröivän yhteiskunnan uudella tavalla: tämä luo mahdollisuuksia yllättäville kohtaamisille ja uudenlaisille työprosesseille.

Yleisötyöllä autettaisiin myös kaupunkimme strategian osallisuus- ja vaikuttamisohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Koska teatterillamme ei ole omaa markkinointihenkilöstöä, yleisötyön merkitys korostuu. Uuden teatterin tarkoitus oli palauttaa teatteri alkuperäisille juurilleen kansan keskuuteen, keskelle arkea. Teatterin pitää olla kaikkien kaupunkilaisten teatteri.

Vihreä valtuustoryhmä onkin jättänyt valtuustoaloitteen koskien kaupunginteatterin yleisötyön turvaamista.

Leena Lipiäinen-Medjeral (vihr.),

Paavo Alander (vihr.)

kaupunginvaltuutetut,

Lappeenranta

Luetuimmat