Lukijalta: Kyse on tasa-arvoisista mahdollisuuksista lasten välillä—oikeudesta valita omasta taustasta riippumatta

Kirjoitin viikko sitten (ES 3.8.) subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta. Iloitsin siitä, että oikeus täysipäiväiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen palautetaan koskemaan kaikkia lapsia. Varsinkin, kun viime hallituskaudella osa lapsista joutui palveluiden leikkauksien kohteeksi.

Olen edelleen sitä mieltä, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus on tärkeä asia lasten tasa-arvon kannalta. Lähtökohta on, ettei varhaiskasvatusoikeutta rajata keneltäkään vanhempien tilanteen tai sisaren syntymän takia.

Kyse on siis oikeudesta valita omasta taustasta riippumatta, ei velvoitteesta. Myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ehdotetaan muutettavaksi vastaavan kaltaiseksi kuin subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus. Eli myös kotikasvatusta halutaan tukea, vanhempien niin valitessa.

Olen pahoillani, jos kirjoituksestani sai kuvan siitä, etten arvostaisi kodin kasvatusta. Näin ei tietenkään ole. Koti ja perhe ovat kaikkein tärkeimmässä osassa lapsen elämää ja kehitystä. Se, miten valtio ja kunnat tukevat perheitä kasvatustyössä, esimerkiksi laadukkaan varhaisopetuksen keinoin tulisi olla sama kaikille. Toivottavasti olemme siitä yhtä mieltä.

Olen myös samaa mieltä esikoululaisten ja koululaisten kerhotoiminnasta. Jokaisella lapsella pitäisi olla myös mahdollisuus iltapäiväkerhoon, eivätkä maksut saisi olla tähän esteenä. Valitettavasti näin on osalla lapsista. Tämä on asia, johon maamme hallituksen ja kuntien on myös paneuduttava uudelleen. Iltapäiväkerho antaa lapselle tukea ja turvaa, jos vanhemmat ovat töissä eikä lapsella ole aikuisia turvana.

Anneli Kiljunen, kansanedustaja (sd.), Lappeenranta

Kommentoidut