Lukijalta: Kuinka hyvää kaupunkikuvaa pilataan

Arkkitehti Seppo Aho kuvasi kirjoituksessaan (ES 12.5.) selkeästi ja asiantuntevasti hyvän kaupunkikuvan keskeisiä periaatteita. Nyt onkin paikallaan – kokonaiskuvan täydentämiseksi – erään esimerkin myötä kuvata sitä, miten hyvää kaupunkikuvaa voidaan pilata.

Lappeenrannan kaupungin identiteetti muodostuu sen maantieteellisestä asemasta idän ja lännen rajalla, sijainnista Salpausselän harjulla Saimaan rannalla ja kohtuullisen pitkästä ja monipuolisesta historiasta. Tältä pohjalta on kaupunkiamme suunniteltava. Lainatavaraa ja vieraita ideoita, kuten ylikorkeita rakennuksia ei tarvita, vaikka jotkut virheellisesti luulevatkin, että juuri korkeat rakennukset ovat hyvän kaupunkikuvan tunnusmerkkejä.

Kaupungin suunnittelu ja rakentaminen ovat pitkiä prosesseja. Juuri tästä syystä johdonmukaisuus on hyvän suunnittelun ehdoton edellytys. Tällä hetkellä pohditaan mahdollisen kerrostalon rakentamista Maaherrankadulle, keskelle yhtenäistä pientaloriviä. Täysin järjetön ajatus, jolla pilataan useiden vuosikymmenien aikana syntynyttä yhtenäistä kaupunkikuvaa.

Perusteluksi sanotaan se, että kaupunkia pitää tiivistää. Näin voi olla, mutta paikka on absoluuttisesti väärä. Tällä alueella on useita vuosikymmeniä ollut periaatteena se, että kerrostalot sijoitetaan Koulukadun varteen ja pientalot Maaherrankadun varteen.

Tätä periaatetta on johdonmukaista jatkaa, sillä pientaloalue on arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi ja ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Ainoastaan yksi pientalotontti koko alueella on enää rakentamatta ja nyt siihen ollaan täysin epäjohdonmukaisesti sijoittamassa nelikerroksinen kerrostalo vailla yhtään järkevää perustetta.

En saata uskoa, että kaupunkimme vastuunsa tuntevat luottamushenkilöt sallivat kokonaisen ehjän ja tasapainoisen asuinalueen pilaamisen siten, että viimeiselle vapaalle tontille sijoitetaan ympäristöönsä täysin sopimaton kerrostalo.

Klaus Pelkonen

Lappeenranta