Lukijalta: Eksoten ylilääkärit: Akuuttisairaalan toiminta on täysin riippuvainen laboratorion toiminnasta

Eksotessa valmistellaan laboratoriotoiminnan ulkoistamista. Tavoitteena on kattaa syntynyttä alijäämää, joka on suuruudeltaan useita miljoonia. Toteutuessaan kauppa pitää sisällään huomattavia toiminnallisia riskejä ja pidemmällä aikavälillä aiottu ulkoistus saattaa johtaa kustannusten nousuun.

Laboratorio on terveyspalveluiden toimintojen syvässä ytimessä. Jos sen palvelut toimivat puutteellisesti, tulee helposti ongelmia, jotka kostautuvat suurina kustannuksina muualla. Eksoten laboratoriolle on juuri saatu uudesta K-siivestä tilat ja investoitu nykyaikaisiin erityisvastuualueella yhteensopiviin laboratoriolaitteisiin, jotka ollaan lähiaikoina saamassa usean vuoden työn tuloksena lopulta täyteen toimintakuntoon.

Ulkopuolisen toimijan yhteistyökyky, luotettavuus ja toiminnan laatu voidaan todeta luotettavasti vasta sen jälkeen, kun ulkoistus on tehty.

Akuuttisairaalan toiminta on täysin riippuvainen laboratorion toiminnasta. Sairaalassamme on ongelmana osastojen ruuhkautuminen, koska potilaiden kotiutukset venyvät pitkälle iltapäivään. Siitä on monia seurannaisvaikutuksia. Potilaat joutuvat jonottamaan osastopaikkaa päivystyksessä ja jatkuvassa kiireessä hoidon laatu kärsii ja tunnetusti tällainen tilanne altistaa myös virheille.

Jos potilaille ei ehditä antamaan riittävästi aikaa ja ohjausta, he saattavat palata herkemmin takaisin sairaalaan, mikä puolestaan pahentaa ruuhkaa. Hoitoajat voivat myös olla pidempiä ja sitä myötä sairaalan tuottavuuskaan ei ole optimaalinen. Kattava ja laadukas laboratoriodiagnostiikka on edellytys tehokkaalle vuodeosasto- ja päivystystoiminnalle sekä leikkaus- ja synnytystoiminnan mallikkaalle sujumiselle.

Laboratorion palvelun täytyy olla erinomaista ja sitä pitää pystyä jatkuvasti kehittämään yhdessä potilaita hoitavien asiantuntijoiden kanssa. Ulkopuolisen toimijan yhteistyökyky, luotettavuus ja toiminnan laatu voidaan todeta luotettavasti vasta sen jälkeen, kun ulkoistus on tehty. Nyt on suunniteltu kokonaisulkoistusta, jossa laitteet, henkilökunta ja kaikki toiminta myydään. Tämän kokoluokan ulkoistuksesta ei käytännössä ole paluuta. Ongelmien ilmaantuessa ei ole hyvä asia, että tiloissamme on toimija, jolle ei ole vaihtoehtoa. Vastuu palveluiden järjestämisestä, laadusta ja potilaiden hoidosta jää kuitenkin joka tapauksessa lakisääteisesti Eksotelle.

Sopimusteknisesti tarkka asioista ennalta sopiminen on erittäin vaikeaa. Palveluista, joita ei mainita sopimuksessa, joudutaan maksamaan lisää ja kustannustaso nousee. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) varoittaakin kuntia joutumasta tilanteeseen, että palveluntuottajalle – tässä tapauksessa siis laboratoriopalvelujen tuottajalle –syntyisi määräävä markkina-asema. THL:n mukaan kunnan ei tulisi olla myöskään liian riippuvainen yhdestä ulkopuolisesta palveluntuottajasta, millaiseen tilanteeseen se saattaa joutua ulkoistaessaan merkittävän toiminnon.

Ulkopuolinen toimija pyrkii aina optimoimaan oman toimintansa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että se ei kanna vastuuta kokonaisuudesta, vaan pyrkii itsensä kannalta parhaaseen taloudelliseen lopputulokseen. Esimerkiksi paikalliset työllisyysvaikutukset eivät todennäköisesti juurikaan vaikuta tällaisen toimijan päätöksenteossa. Omistussuhteet ovat myös tärkeitä muun muassa verojen asianmukaisen maksamisen näkökulmasta.

Antti Valpas, synnytys- ja naistentautien klinikan ylilääkäri

Elina Alatalo, LL, ylilääkäri, iho- ja sukupuolitautien klinikka

Anneli Beilman, LT, lastenneurologian ylilääkäri

Jouni Hedman, LT, eMBA, keuhkotaudit

Antti Hietaranta, dos., ylilääkäri, kirurgian klinikka

Juha Kasurinen, LT, ylilääkäri, Operatiivinen tulosyksikkö

Pekka Korvenoja, LL, ylilääkäri, päivystys ja ensihoito

Merja Lampinen, hoitotyön lehtori, palvelupäällikkö, Eksote

Minna Linna, LL, ylilääkäri, palvelupäällikkö, medisiininen osaamiskeskus

Seppo Mustola, LT, ylilääkäri, anestesiaklinikka

Antti Mäkelä, LL, teho-osasto

Konstantin Pavlov, vt. ylilääkäri, sisätautien klinikka

Afra Prokki, LL, akuutin tulosyksikön ylilääkäri

Pekka Ranta, ylilääkäri, korva-, nenä ja kurkkutaudit

Antti Sotka, LL, vt. ylilääkäri, lastenklinikka

Pekka Suomalainen, LL, infektioylilääkäri,

Tero Tapiola, dos., ylilääkäri, neurologian klinikka

Kirsi Tapiola-Huomo, palvelupäällikkö, vuodeosastot