Lukijat: Maatalous vähentää omalta osaltaan ympäristökuormitusta

Maatalous nostetaan usein tikunnokkaan, kun puhutaan vesistöjen tilasta. Turhan helposti asioihin suhtaudutaan mutu-tuntumalla ja vanhentuneisiin käsityksiin perustuen. Maanviljelylle, luonnon ehdoilla toimivalle elinkeinolle, vesistön ja muun ympäristön hyvä tila on olennaisen tärkeää. Maatiloilla kiinnitetäänkin erityistä huomiota ympäristöasioihin ja tilojen toimintaa ohjaavat muun muassa vesiensuojelulliset tavoitteet.

Ympäristötietoisuuden lisääntymisen ja ennen kaikkea viljelijöiden tekemien satsausten myötä myös tuloksia on saavutettu. Luonnonvarakeskuksen (Luke) sivuilta löytyy muun muassa seuraava tieto: Suomen ravinnetaseet ovat laskeneet kolmenkymmenen vuoden tarkastelujaksolla koko maassa, ja suurin syy tähän on ollut väkilannoituksen vähentyminen. Typen ylijäämä hehtaaria kohti on pienentynyt yhdeksästäkymmenestä kilogrammasta viiteenkymmeneen ja fosforin kolmestakymmenestä kilogrammasta neljään.

Ympäristöstä ja vesistä huolehtiminen ei ole kertaluonteinen toimi, vaan vaatii jatkuvaa toimintaa.

Ympäristöstä ja vesistä huolehtiminen ei ole kertaluonteinen toimi, vaan vaatii jatkuvaa toimintaa. Tuloksetkin näkyvät usein vasta pitkällä aikajänteellä.

Avaintekijöitä ovat hyvä maan rakenne, vesitalous ja viljavuus. Ne varmistavat kasvien mahdollisimman hyvän kasvun ja samalla tehokkaan ravinteiden käytön vaihtelevissa sääoloissa. Hyväkuntoinen maa pidättää vettä kasvien käyttöön, mutta liika vesi kulkee pois.

Kasvien lannoitus perustuu kasvien ravinnetarpeeseen. Maassa ennestään olevien ravinteiden määrä ja maan muu kasvukunto vaikuttavat tähän. Lannoituksella ei voi korvata maan heikkoa rakennetta. Toisaalta kasvien tarpeen ylittävä lannoitus on tarpeeton kustannus.

Maatalouden vesistökuormitus on pääasiassa hajakuormitusta eli kuormitusta tulee useista eri kohteista erilaisia määriä. Pistekuormituksessa kuormitus taas tulee yhdestä kohdasta, esimerkiksi jätevedenpuhdistamolta. Pistekuormitusta on helpompi hallita, sillä kuormitusta vähentävät toimet voidaan keskittää yhden putken suulle. Hajakuormituksen hallinta on monisyisempää: kysymys on paitsi ihmisen toimista, myös siitä, että luonnolla on oma vaikutuksensa, jota emme pysty kontrolloimaan. Pitkäjänteinen työ, toimintatapojen ja teknologian kehittäminen sekä yhteistyö eri viranomaisten ja muiden tahojen kesken vievät asioita eteenpäin.

Kotimainen ruuantuotanto on kaikkien etu.

Tuula Dahlman, toiminnanjohtaja, MTK-Kaakkois-Suomi

Luetuimmat