Lukijalta: Iloinen polttoaineveron maksaja

Keskustan kansanedustaja Ari Torniainen kirjoitti, että liikenteen verotukseen pitäisi saada alueellisia eroja (E-S 8.8.). Hän aloitti kirjoituksensa sanomalla, ettei ole iloinen mistään verojen korotuksesta, ei myöskään polttonesteiden nostosta. Hänen mukaansa kyseessä on indeksikorotus, vaalikauden kertakorotus. Mielestäni on poliittista liturgiaa sanoa, että näin ovat tehneet nykyiset ”populistioppositiopuolueetkin”. Valtio tarvitsee veroja puolueista riippumatta. Polttoaineiden verotus on kätevän yksinkertaista ja sopii sinänsä hyvin ilmastopoliittisiin tavoitteisiinkin.

Torniainen sanoo, että öljyn maailmanmarkkinahinnalla on iso vaikutus polttoaineen hintoihin. Ymmärrän hyvin öljyntuottajamaita, joiden mielestä öljy on halpaa, jos kuluttajamaat voivat vielä verottaa sen käytöstä. Suomessa maaliskuussa 2020 bensiinin kuluttajahinnasta 65─70 % muodostui erilaisista veroista. Dieselpolttonesteen hinnasta noin 55 % muodostui veroista.

Fossiilisen moottoribensiinin ja dieselin vero nousi 1.8.2020. Polttoaineen tasaverotuksen takia kiristyksestä kärsivät eniten pienituloiset, jotka otetaan hallitusohjelman mukaan huomioon tuloverotuksen ja etuustasojen muutoksilla. Tämä on mielestäni oikeudenmukaista, jos siitä todella pienituloiset hyötyvät, asuvatpa he kaupungissa tai harvaanasutulla alueella.

Torniainen esittää puolestaan, että siellä missä oman auton käyttö on välttämätöntä, missä kuljetuskustannukset ovat suuret, missä liikenteen ja tiestön korjaukset sekä uudet hankkeet ovat vähäisempiä, verotus olisi matalampaa. Tästä johtuva pienempi verokertymä korvattaisiin varmaankin, yllätys, yllätys ─ muita veroja nostamalla. En oikein usko, että Torniaisen mallilla saataisiin mitään muuta aikaan kuin kasvanutta, kallista byrokratiaa.

Lappeenranta