Lukijalta: Etelä-Karjalan kehitys muutetaan niin, että peruutamme edellisten hallitusten tekemät leikkaukset

Etelä-Karjalan väkimäärä vähenee vauhdilla ja talous kriisiytyy. Eksoten tappio oli viime vuonna 16 miljoonaa euroa ja se on kasvamassa tätäkin suuremmaksi seuraavina vuosina. Toimintamenoja on vaikea alentaa ikääntyvän väestön määrän kasvaessa, koska hoitotarve kasvaa hoidettavien määrän kasvaessa. Tiedämme, että 20 vuoden kuluttua yli 85-vuotiaita on Suomessa nykyisen noin 94 000:n sijaan jopa 350 000. Käytännössä tämä tarkoittaa, että terveyspalvelujen tarve ja sitä myötä kustannukset kasvavat vauhdilla.

Samaan aikaan Etelä-Karjalan väkimäärä vähenee. Erityisesti nuoret ja työikäiset jättävät maakunnan ja tämä tuo erityisiä ongelmia maakuntamme terveyspalvelujen tuottamiseen. Kestävä ratkaisu on muuttaa Etelä-Karjalan kehityksen suuntaa; nuoret on saatava jäämään maakuntaan ja uusia työntekijöitä on saatava maakuntaamme.

On tehty selvä arvovalinta.

Käytännössä Etelä-Karjalan kehitys muutetaan niin, että peruutamme kahden edellisen hallituksen tekemät, noin 2,5 miljardin euron leikkaukset, jotka tehtiin kunnille valtion rahoista maksettaviin valtionosuuksiin. Näillä rahoilla saamme terveydenhoidon kuntoon ja alueen koulutustarjonta saadaan myös tasolle, joka mahdollistaa nuorten kouluttautumisen kotimaakunnassa. Tämä puolestaan estää nuorten muuton muualle koulutuksen perässä. Asia on tärkeä siksi, että harva palaa enää takaisin kotimaakuntaansa, kun on kerran muuttanut pois täältä koulutuksen perässä.

Kun saamme lähipalvelut ja koulutuksen kuntoon valtion rahojen järkevällä käytöllä, alkaa maakuntamme houkutella tekijöitä myös muualta ja väestön väheneminen saadaan pysäytetyksi. Tätä kautta maakuntamme saadaan takaisin kasvu-uralle.

Näissä vaaleissa on aito mahdollisuus muutokseen. Voimme tietysti äänestää samat puolueet, jotka ovat maakuntamme kurjuuden aikaansaaneet uudelleen valtaan. Nämä puolueet ovat leikanneet miljardeja maakunnilta, laiminlyöneet vanhustenhoidon ja samaan aikaan ne ovat lisänneet miljardeja maahanmuuton kustannuksiin. On tehty selvä arvovalinta. Jos nämä samat puolueet valitaan uudelleen valtaan, ei mikään tule muuttumaan.

Seitsemän tähden liike tarjoaa aidon vaihtoehdon, jossa maakuntien elinvoima palautetaan ja rahat tähän saadaan leikkaamalla maahanmuuttoon käytettävistä rahoista. Emme voi antaa maakuntamme kuihtua, vaan meidän on uskottava sen parempaan tulevaisuuteen. Kestävää talouskasvua ei saada rakentamalla miljardeilla junaratoja Helsingistä Turkuun tai Tampereelle, vaan kestävä talouskasvu lähtee maakuntien kasvusta ja niissä sijaitsevista kasvuyrityksistä.

Näissä vaaleissa ratkaistaan se, palautetaanko Etelä-Karjala kasvun tielle, vai jatketaanko vanhojen puolueiden linjalla, joka on johtanut maakuntamme kriisin partaalle.

Risto Huovinen, metsuri, kansanedustajaehdokas, Seitsemän tähden liike, Lappeenranta