Normaali- eli talviaika pysyväksi

Suomessa on muusta Euroopasta täysin poikkeavat ilmasto-olosuhteet ja lisäksi vielä suuret vaihtelut maan rajojen sisäpuolella valon ja lämmön määrässä etelässä ja pohjoisessa.

Eri vuodenaikoina äärimmäisyydestä toiseen vaihteleva valon määrä ja suuret lämpötilaerot koettelevat jo nyt riittävästi ihmisten psykofyysistä jaksamista. Pysyvään kesäaikaan päätyminen lisäisi kiistatta monenlaisia terveysongelmia, joita on jo nyt todettu.

Pidetään siis asia yksinkertaisena: ne, joilla on tarve valoisia tunteja maksimaalisesti hyödyntää, voivat itse valita sellaisen elämänrytmin milloin tahansa.

Kesä- vs. talviaika ei ole mielipide- tai ”musta tuntuu” -kysymys. Talviajan hyödyistä ja kesäajan haitoista on saatu runsaasti kansanterveydellistä ja energiapoliittista tutkimustietoa, joihin eduskunta voi tarvittaessa tutustua ja kuulla lisäksi laajasti myös asiantuntijoita.

Ennen kummankaan ajan lukkoon lyömistä eduskunnan on syytä tutkia ja vertailla tutkimustiedon valossa vakavasti ja perusteellisesti sitä, riittääkö valoisan ajan oletettu liikuntahyöty kompensoimaan univajeen todistettuja haittoja.

Päätöstä tehdessään eduskunnan tulee ottaa huomioon yhdenvertaisesti kaikkien kansalaisten terveys, hyvinvointi ja työturvallisuus.

Olen tehnyt kansalaisaloitteen pysyvän talviajan puolesta.

Eeva Jyrinki,

journalisti

Tampere

Luetuimmat