Lukijalta: Työllisyyden hoidon aktiivimallista hyvä pohja

Hallituksen esityksestä työllisyyden hoidon aktiivimallista ja  työttömyysturvalain muutoksesta ei ole ollut paljon informaatiota tiedotusvälineissä ollut, vaikka kysymys asiasta, joka muuttaa  työllisyyden hoitoa ja koskettaa kaikkia TE-toimiston asiakkaita.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että työttömyysetuus maksettaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna, jos henkilö ei 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän aikana ole osoittanut aktiivisuutta olemalla työssä tai ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa tai ollut viittä päivää työllistymistä edistävässä palvelussa. Lisäksi ehdotetaan, että omavastuuaika lyhennetään seitsemästä päivästä viiteen päivään. Uudistuksen tavoitteena on lyhentää työttömyysjaksoja ja aktivoida työttömiä omatoimisuuteen.

Rakenteellinen työttömyys on ongelma, jota ei kokonaan pystytä ratkaisemaan edes talouskasvulla tai parantuneella työllisyystilanteella. Työllistämistoimenpiteissä on aina henkilöitä,  joiden fyysinen tai psyykkinen toimintakyky riittää vain välityömarkkinoiden työtehtäviin.

Työllisyyden hoidon aktiivimalli antaa hyvän pohjan myös välityömarkkinoita tarjoaville tahoille. Tutkimuksissa on havaittu, että kohdennetut toimet lisäävän työnhakijoiden aktiivisuutta, mahdollisuutta työllistyä tai hakeutua koulutukseen. Ne myös lyhentävät työttömyysjaksoja.

Mutta aktiivimalli ei saa johtaa työttömyysturvan tiukentamiseen tai heikentämiseen vaikeammin työllistettävien osalta. Toimenpiteet on sovittava niin, että se myös tukee vaikeimmin työllistettäviä, jotka tarvitsevat työllistyäkseen vahvaa verkoston sekä henkilökohtaista ohjausta.

Aktiivisuusvaatimusten täyttäminen olisi mahdollista monin eri tavoin kuten työskentelemällä palkkatyössä, yritystoiminnassa tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin. Näitä ovat muun maussa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työkokeilu sekä kuntouttavaa työtoimintaa.

Jouko Korhonen, palveluohjaaja, Lappeenranta