Lukijalta: Ilmastopaniikin sijaan tarvitaan aitoa huolestumista ja tekoja

Keskustelut ympäristöasioista on saanut täydellisen kahtiajaon. Tavalliset suomalaiset on huolissaan ympäristöhaitoista, eikä aiheettomasti. Kannamme huolta metsistä, pelloista, järvistä ja meristä.

Kun aletaan puhua ilmaston vaikutuksista maapallolla, alkaakin monet näkemykset vedota siihen ettemme mahda ilmastolle ja auringolle mitään. Emme mahda auringolle, se on aivan totta, mutta ei anneta epäilijöiden tuhota ajatuksia ja tavoitteita ilmaston suojelusta. Monet, mistään mitään välittävät ivailijat on saaneet vihastuksen kohteekseen nuorukaisen nimeltään Greta Thunberg.

Thunberg kuohautti koko maailman keskustelemaan maapallon tilasta. Maa, meret, järvet ja ilma ovat menettäneet elinvoimaansa kiistattomasti. Suomenkin pitää olla mukana keskusteluissa. Olemme luoneet maahamme hyvinvointia, mutta silläkin on ollut oma hintansa ympäristön haittatekijöineen.

Suomi on omalta osaltaan hoitanut ympäristöön kohdistuvat haittatekijät kohtuulliselle tasolle. Maallamme on näyttöä, olla vahvasti mukana maailman tulevaisuuden kehittämisessä. Suomi voisi olla kokoaan suurempi ja kehittää laitemarkkinoita ja hyvää teknologiaa perustuen teollisuuksien jäte- ja ilmapäästöjen vähentämiseksi saastuttavimmissa maissa.

Greta oli oikeasti huolissaan nuorten ja uusien sukupolvien tulevaisuudesta maapallolla. Hän vetosi päättäjiin ja rahavallan suuntaan, jotta säilytettäisiin elämän edellyttämä maapallon kestävyys, eikä lisättäisi syntynyttä kestävyysvajetta ahneuden nimissä.

Haasteen pitää olla yhteinen, sillä koko maapallolla tapahtuvilla teoilla on vaikutusta ihmisten terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Jorma Härkönen, Lappeenranta