Lukjalta: ELY-keskus vastaa Raimo Hienoselle: Leveäkaistamerkeillä ei ollut vaikutusta ajamiseen

Raimo Hienonen viittasi mielipidekirjoituksessaan (ES 6.12.) aiemmin samassa lehdessä olleeseen artikkeliin. Esiin nostettuja kysymyksiä oli kolme: ajovalojen käyttö päiväsaikaan, Taipalsaarentien nopeusrajoitus ja leveäkaistateiden aloituskohtien huono merkitseminen.

Suomessa tieliikennelain mukaan moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on aina ajon aikana käytettävä ajovaloja tai huomiovaloja. Ajovalojen käytöllä on lain laadinnassa haluttu eri liikennetilanteissa lisätä ajoneuvojen näkyvyyttä, joka lisää selkeästi lisää liikenneturvallisuutta.

Leveäkaistatiellä oikeassa reunassa ajamalla on mahdollista helpottaa takaa tulevien ajoneuvojen ohituksia.

Suomen lainsäädännössä ajovalojen käytöstä säädetään tieliikennelain 36 §:ssä. Sen mukaan moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on aina ajon aikana käytettävä ajovaloja tai huomiovaloja.

Taipalsaarentien nopeusrajoitusten muuttamista käsiteltiin poikkeuksellisen laajalti Lappeenrannan ja Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmien yhteydessä sekä lisäksi alan asiantuntijoiden ja poliisin kanssa ennen nykyisen nopeusrajoituksen asettamista. Yhteistyössä päätettiin, että tasainen 70 km/h:n nopeusrajoitus koko yhteysvälillä parantaa liikenneturvallisuutta sekä vähentää liikenteen päästöjä.

Raimo Hienonen kertoo, ettei Koskenkylästä Kouvolan suuntaan kääntymisen jälkeen ole yhtään leveäkaistatiestä kertovaa merkkiä. Ongelmana on kirjoittajan mielestä se, ettei autoilijat tiedä leveäkaistatien aloituskohtaa ja osaa muuttaa ajokäyttäytymistään tietyypin mukaiseksi. Leveäkaistatiellä oikeassa reunassa ajamalla on mahdollista helpottaa takaa tulevien ajoneuvojen ohituksia. Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Tämä lain kohta koskee siis ajamista niin leveäkaistatiellä samoin kuin kaikilla muillakin teillä.

Asiaa on tutkittu Liikenneviraston toimesta ja todettu, että leveäkaistatiestä kertovat liikennemerkit eivät ole aiheuttaneet minkäänlaista havaittavaa muutosta tienkäyttäjien käyttäytymisessä. Siksi kyseisistä merkeistä ollaan luovuttu eikä niitä ole asetettu uusille tiejaksoille.

Jussi Kailasto, liikennejärjestelmä-yksikön päällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus