Lukijalta: Lentokentän kustannukset tulisi jakaa kuntien kesken

Tomi Saarela moitti (E-S 20.1.), että matkailuelinkeino ei ole kehittynyt Etelä-Karjalassa. Hän toivoo, että panoksia tulisi laittaa niihin kaupunkeihin, joista lentokentän parantuneet yhteydet Keski-Euroopasta tulevat, kuten – Bergamoon, Berliiniin, Budapestiin, Wieniin ja Ateenaan. Tästä olen täysin samaa mieltä. Samoin hän peräänkuulutti aktiivisempaa ympärivuotista Lappeenrannan mainostamista matkailukohteena ja kokouspaikkakuntana.

Mielestäni lentokentän kustannukset tulisi jakaa kaikkien siitä hyötyvien Saimaan ympäristökuntien kesken. Niiden kanssa tulisi laatia yhteinen matkailuesite, jota tulisi lähettää kaikkiin edellä mainittuihin kaupunkeihin ja niiden matkailutoimistoihin. Siten voitaisiin oikeasti saada matkustajia Saimaan matkailukohteisiin.

Hannes Ruokokoski,

(ps)