Lukijat: Uusi varhaiskasvatuslaki ei puutu suuriin ryhmäkokoihin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super on pettynyt uuteen varhaiskasvatuslakiin. Lastenhoitajia ja lähihoitajia korvataan jatkossa lastentarhanopettajilla. Käytännössä opettajien määrää nostetaan suhteessa lastenhoitajiin. Superin mukaan lastentarhanopettajien lisääminen ei nosta varhaiskasvatuksen tasoa.

Varhaiskasvatus tulee vaatimaan edelleen jatkuvaa kehittämistä. Suomessa varhaiskasvatuksen laatu on hyvä, mutta turvallisuudessa on parantamisen varaa. Liian vähäinen henkilöstömäärä ja suuret ryhmäkoot aiheuttavat vaaratilanteita, kun valvovia silmiä on liian vähän. Monen asiantuntijan mukaan varhaiskasvatuksen laatua voidaan parantaa pienentämällä lapsiryhmäkokoja ja nostamalla henkilöstömitoitusta.

Lähihoitaja on lisäksi ainoa varhaiskasvatuksessa työskentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö.

Suuret ryhmät koettelevat lasten ja työntekijöiden jaksamista. Meluhaitat ovat suurissa ryhmissä merkittävät ja haittaavat keskittymiskykyä ja lasten kognitiivista kehitystä. Pienemmissä ryhmissä voidaan väkivaltaan ja kiusaamiseen puuttua ajoissa. Lapset saavat enemmän aikuisen aikaa ja hallitsematonta käytöstä syntyy harvemmin. Ryhmäkokojen pienentäminen vähentää työn kuormittavuutta ja houkuttelee osaavia ammattilaisia työskentelemään varhaiskasvatuksessa.

Tarvitaan riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa, joka työskentelee lähellä lapsia. Superin mukaan lastenhoitajien vähentäminen on turvallisuusriski lapsille ja myös henkilökunnalle.

Lastenhoitajilla on usein lähihoitajan koulutus. Lähihoitaja on lisäksi ainoa varhaiskasvatuksessa työskentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö. Monella lapsella on jokin pitkäaikaissairaus, esimerkiksi diabetes, joka vaatii hoitoa myös päivän aikana.

Uudessa varhaiskasvatuslaissa ei ole erityisiä säännöksiä vammaisen tai muun erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen tukitoimien järjestämisestä. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan vammaisen lapsen oikeuksien kannalta keskeistä lainsäädäntöä ei enää jatkossa sovelleta varhaiskasvatukseen. Super on erittäin huolissaan tästä muutoksesta.

Lähihoitajakoulutus antaa valmiudet pienten lasten hoitoon ja kasvatukseen. Lapsen kohtaaminen ja tilanteiden ennakointi vaativat ennen kaikkea vuorovaikutusosaamista sekä turvallisia ja pysyviä ihmissuhteita. Lähihoitajat suunnittelevat ja organisoivat työtään sekä ohjaavat lasten turvallista, terveellistä ja kehittävää varhaiskasvatusta.

Lähihoitajan työhön kuuluu pedagogiikka eli kasvun tukeminen ja opettaminen kädentaidoista loogiseen ajatteluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lastenhoitajien työ tapahtuu kokoaikaisesti lapsiryhmässä opettajien työskennellessä osan ajasta myös ryhmän ulkopuolella.

Varhaiskasvatus on moniammatillista työtä, jota pitää kyetä kehittämään myös vaativissa tilanteissa. Eri ammattiryhmien yhteistyön tärkeyttä korostamalla vahvistetaan laadukasta varhaiskasvatusta.

Silja Paavola, puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super

Luetuimmat