Lukijalta: Armilan sairaala säilytettävä osana terveydenhuoltoa

Keskustellessamme terveydenhuollossa ilmeisistä ongelmista, päätti 60 Lauritsalan kauppalan poikaa esittää seuraavaa:

Toimintakuntoinen Armilan sairaala on ehdottomasti säilytettävä keskeisenä osana toimivaa terveydenhuoltoa. Esitämme, että jokainen valtuutettu vetää nimensä pois kaavamuutosasiakirjasta, jolla terveydenhoitoon tarkoitettu alue voidaan muuttaa kerrostaloalueeksi.

Me edustamme ikäluokkaa, joka joutuu turvautumaan enenevässä määrin terveydenhuollon palveluihin. Olemme voineet lukea mediasta, että kaupunkimme verovaroin tuottamat palvelut ovat kriisiytyneet, josta viimeisin on uuden K-sairaalan palvelusten ruuhkautuminen, sillä nykyinen kapasiteetti ei monin osin kestänyt poliklinikkapalveluiden siirtämistä pois Armilan sairaalasta.

Olemme myös huolestuneina seuranneet päätöksiä siitä, kuinka demokratian toimivuuden nimissä poliittiset päättäjät tekevät päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa erikoislääkärien näkemysten kanssa ja poliittisten päättäjien hyväksymän Eksoten terveydenhuollon kehittämisohjelmien kanssa. Näissä ohjelmissahan asetettiin tavoitteeksi rakentaa sairaalapaikkoja, joihin erikoissairaanhoidosta potilaat siirretään ennen avohoitoon kuuluvaa kotihoitoon siirtämistä.

Pidämme edesvastuuttomana huonokuntoisten potilaiden laittamista kotihoitoon lähimmäisten hoidettavaksi. Usein tällainen toiminta johtaa lähiomaisen sairastumiseen, jonka jälkeen yhden hoidettava sijaan onkin kaksi laitoshoitoa tarvitsevaa kansalaista.

Olemme myös vakuuttuneita siitä, että Eksote on lakkauttanut liikaa laitoshoitopaikkoja terveyskeskusten vuodeosastoilla. Vaikka terveydenhuolto on kehittynyt hoitamaan kansalaisia kotona, niin väestön ikääntyessä laitospaikkojen tarve lisääntyy.

Lopuksi esitämme näkemyksemme, että kaikki muu verovaroin rahoitettava toiminta on alisteisessa suhteessa terveydenhuoltoon verratessa.

Matti Räsänen, Lappeenranta