Lukijalta: Tekoja kaivostoiminnan pitämiseksi poissa Saimaan rannoilta

Kaivoslain uudistus valmistunee vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on kaivosten ympäristönsuojelun parantaminen ja vastuun antaminen paikallisille toimijoille. Meillä on varmasti kaikilla yhteinen huoli Saimaan alueen tulevaisuudesta. Emme voi sallia saman kohtalon toteutuvan täällä kuin minkä Talvivaaran kaivos aiheutti omalle ympäristölleen!

SDP:n valtuustoryhmä jätti viikko sitten kaupunginvaltuustossa aloitteen, jossa vaadimme kaupunkia tuomaan vahvasti esiin kielteisen kantamme malminetsintälupien myöntämiseen ja kaivostoiminnan käynnistymiseen. Meille niin rakkaan ja kauniin Saimaan ja sen ympäristön merkitys asukkaille kuten myös matkailulle on mittaamattoman suuri.

Lähdimme jo toteuttamaan teoilla omaa aloitettamme kaupunginhallituksessa tämän viikon maanantaina. Allekirjoittanut esitti kaupunginhallituksessa, että kaupunki ja seudullinen ympäristöviranomainen tekevät valituksen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymästä varausilmoituksesta malminetsintää varten eräälle kaivosyhtiölle Lappeenrannan, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueilla. Kaupunginhallituksen jäsenet Kukkonen ja Holopainen kannattivat esitystäni. Hyvän keskustelun tuloksena koko kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että valitus tehdään sekä kaupungin että ympäristöviranomaisemme toimesta.

Itse kannustan myös naapurikuntien Taipalsaaren ja Savitaipaleen kunnanhallituksia tekemään samanlaisen valituksen. Jos valituksella ei saada tässä vaiheessa toivottua vaikutusta malminetsinnän ja kaivostoiminnan estämiseksi Saimaan alueella, tulee valitus tehdä myös siinä vaiheessa, kun varsinaiselle kaivostoiminnalle ollaan pohtimassa luvan antamista.

Mielestäni nyt on se aika, jolloin tarvitaan suoranaista taistelua Saimaan ja sen äärellä asuvien ihmisten puolesta!

Marja-Liisa Vesterinen

Kaupunginvaltuuston ja - hallituksen jäsen (sd.)

Lappeenranta