Lukijalta: Ammattikorkeakoulussa hyviä kokemuksia valintakokeista

Viime viikkoina on erilaisissa yhteyksissä keskusteltu paljon sosiaali- ja terveysalan opiskelijavalinnasta. Huolta on herättänyt erityisesti se, etteivät valintakokeet ole enää entisenlaisia tai niitä ei pidetä lainkaan. Valintakokeiden puuttuminen on johtanut alalle soveltumattomien tai koulutuksessa pärjäämättömien opiskelijoiden ongelmatilanteisiin, jotka haastavat niin kouluttajia, työelämää kuin ministeriäkin. Näistä ongelmista on kirjoitettu erityisesti toisen asteen eli lähihoitajakoulutuksen yhteydessä.

Saimaan ammattikorkeakoulussa valintakokeet ovat edelleen käytössä, eikä niistä olla luopumassa. Saimia kouluttaa ensihoitajia, fysioterapeutteja, sairaanhoitajia, sosionomeja ja terveydenhoitajia. Koulutuksiin on valintakokeet, joissa painotetaan hakijan soveltuvuutta alalle.

Valintakokeet järjestetään oppilaitoksessa joko perinteisinä tai sähköisinä kokeina. Perinteinen valintakoe koostuu haastattelusta, liikuntakokeesta tai ryhmätilanteesta ja kirjallisesta aineistokokeesta. Sähköinen valintakoe suoritetaan valvotuissa olosuhteissa tietokoneella. Valintakokeissa arvioitavia osa-alueita ovat oppimisvalmiudet, uravalinnan varmuus eli motivaatio ja sosiaaliset valmiudet. Kun hakija valintakokeen läpäistyään ottaa opiskelupaikan vastaan, hänellä edellytetään olevan alalle soveltuva terveys.

Valintakokeiden toimivuudesta kertoo muun muassa se, että opintojen keskeytyksiä tapahtuu oppimisvaikeuksien tai alalle soveltumattomuuden vuoksi todella vähän ja Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat työllistyneet erinomaisesti (96,5 % työllisiä vuosi valmistumisen jälkeen, OKM-Vipunen 2015, Tilastokeskus 2015). Suurin osa valmistuneista (63 %) on sijoittunut Etelä-Karjalaan, joten Saimaan ammattikorkeakoulu on vahvasti maakunnallinen sote-alan osaamisen kehittäjä ja kouluttaja.

Pirjo Vaittinen, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveysala, Saimaan ammattikorkeakoulu

Kommentoidut