Lukijalta: Tärkeä tarkastelu kuntien säästöpotentiaaliksiVajaan kahden vuoden kuluttua nykyisten kuntien tulot puolittuvat. Kuntien velat tuskin puolittuvat eikä maakunnille kelpaa kaikki kuntien sote-kiinteistöt. Näin kuntalaisten suhteellinen velkataakka saattaa jopa kaksinkertaistua.

Tammikuun alussa julkaistiin Valtioneuvoston kanslian teettämä selvitys ”Kuntien talouden liikkumavara ja sopeutuspotentiaali maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen”. Selvityksen vastuullinen tekijä oli kunnallistaloutta harrastaville tuttu hallintotieteen tohtori Eero Laesterä. Tarkastelun kohteena oli kuntien ei-sote-menot yksikkökustannustasolla.

Jos tavoitekustannukseksi asetetaan järjestyksessä sadanneksi pienimmillä yksikkökustannuksilla kunnissa toteutetut palvelut, kuntien yhteenlaskettu sopeutusvara on lähes kolme miljardia euroa, eli 548 euroa asukasta kohden. Määrä tarkoittaa 2–2,5 veroprosenttiyksikköä.

Entäpä millainen sopeutusvara on Etelä-Karjalassa? Vastaus löytyy Laesterän raportista. Sopeutusvaraksi hän laskee 673 euroa asukasta kohden eli yhteensä 67,8 miljoonaa euroa.

Tilastokeskuksen tietokannoista on ihan kotikonstein selvitettävissä käyttötalouden toimintamenot ja -tuotot tehtävittäin ja näin tuotettavissa Laesterän käyttämin menetelmin kuntakohtaiset sopeutusvarat; siis tietoja, joita selvityksen painetussa versiossa ei ole.

Tällä menetelmällä laskin Imatran sopeutusvaraksi 15,6 miljoonaa, Lappeenrannan 41,6 miljoonaa, Lemin 1,1 miljoonaa, Luumäen 1,2 miljoonaa, Parikkalan 1,0 miljoonaa, Rautjärven 2,0 miljoonaa, Ruokolahden 1,3 miljoonaa, Savitaipaleen 2, 0 miljoonaa ja Taipalsaaren 1,5 miljoonaa euroa. Luvut perustuvat vuoden 2016 tilinpäätöstietoihin.
Taipalsaari on tälle vuodelle sopeuttanut toimintamenoja 0,5 miljoonan euron verran.

Laesterä tähtää maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan, mutta mikään ei estä ryhtymään toimenpiteisiin jo ensi vuonna.

Sopeutusvarassa mittatikku asetettiin toimintamenoissa kussakin sadanneksi pienempiin menoihin. Entäpä jos välitavoitteeksi asetettaisiin kunkin toimintamenon keskiarvo.

Etelä-Karjalassa keskiarvoihin verrattuna sopeutusvara olisi kuitenkin 42 miljoonaa euroa eli 419 euron verokevennys asukasta kohden. Vastaavat sopeutusvarat kunnittain olisivat seuraavat: Imatra 10,4 miljoonaa, Lappeenranta 24,9 miljoonaa, Lemi 0,7 miljoonaa, Luumäki 0,6 miljoonaa, Parikkala 0,5 miljoonaa, Rautjärvi 1,4 miljoonaa, Ruokolahti 1,0 miljoonaa, Savitaipale 1,4 miljoonaa ja Taipalsaari 1,0 miljoonaa euroa.

Kannustan kaikkia kuntataloudesta vastuullisia niin virkamiehiä kuin luottamushenkilöitäkin paneutumaan tähän selvitykseen. Ja sitten ei kuin perkaamaan tehottomia toimintamenoja.

Iikko B. Voipio, Taipalsaari

Luetuimmat