Lukijalta: Xamk on maamme ammattikorkeakouluista kolmanneksi paras yrittäjyyskouluttaja

Xamk on vahva yrittäjyyskouluttaja, mikä näkyy myös tuloksissa. Xamkissa tutkinnon suorittaneista on viimeisimmän opetushallituksen Vipunen-tilaston mukaan yrittäjinä työllistynyt 4,3 prosenttia, mikä on noin 80 uutta yrittäjää vuodessa. Tulos on maamme ammattikorkeakouluista kolmanneksi paras, maan keskiarvon ollessa 2,9 prosenttia. Xamk tukee opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yritysaihioiden kehittämistä yrittäjyysopintojen lisäksi muun muassa henkilökohtaisella yrittäjyysopintosuunnitelmalla.

Xamkilla on oppimisympäristöjä ja laboratorioita, jotka ovat opiskelijoiden käytössä yritysideoiden kehittämiseen sekä opiskelijayhteisöjä, joissa harjoitetaan yrittäjämäistä toimintaa kuten PatteriES. Opiskelijoilla on mahdollisuudet tehdä kaikki opintoihin liittyvät työelämäopinnot oman yritysidean tai yrityksen kehittämiseksi, eli opetukseen liittyvät kehitysprojektit, työharjoittelu ja opinnäytetyö. Xamk toteuttaa myös hankkeita, joissa vahvistetaan muun muassa StartUp-yrittäjyysyhteisötoimintaa. Xamk tarjoaa oppimiseen ja ideointiin liittyvän tuen yrittäjiksi aikoville, kuitenkin yrityksen perustamisvaiheessa opiskelijat ohjataan kehitysyhtiöiden palvelujen pariin.

Tulos on maamme ammattikorkeakouluista kolmanneksi paras.

Xamkin avoin AMK puolestaan tarjoaa laadukkaat jatkuvan oppimisen koulutuspolut ja monipuolisia yrittäjyysvalmiuksia tukevia opintoja kaikille opiskelusta kiinnostuneille. Lisääntyvää kiinnostusta ovat herättäneet yritysten, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä toteuttamat yhteishankintakoulutukset. Niiden avulla yrityksen työntekijä saavuttaa riittävät ammatilliset ja henkilökohtaiset valmiudet soveltuakseen paremmin työtehtäviin alasta ja työnkuvasta riippumatta. Lisäksi Xamkin Pienyrityskeskus vahvistaa yrittäjyyttä tarjoten koulutusta muun muassa yritystoiminnan kehittämiseen, viennin aloittamiseen tai vahvistamiseen.

Mirja Toikka, varatoimitusjohtaja, vararehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Kommentoidut