Lukijalta: Monitoimihalli elävöittäisi keskustaa 40–45 päivää vuodessa, vaikka niin pitäisi tapahtua 365 päivää vuodessa

Jäähalliasia kiteytyy kolmeen seikkaan: Liiga-SaiPan toiminnallisiin ja taloudellisiin tarpeisiin, harrastajien tilatarpeeseen sekä keskustan elävöittämiseen.

Liiga-SaiPan liikevaihdosta 25% tulee ravintolatoiminnasta, joten puitteiden tulee olla kunnossa, jotta seuran toiminta on taloudellisesti mahdollista. Uuden hallin suunnittelussa tulee huomioida tarvittavat tilat Liiga-SaiPan tarpeisiin. Monitoimiareenan yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnin mukaan monitoimiareenassa tapahtuvan liike- ja ravintolatoiminnan suora ja välillinen työllisyysvaikutus on molemmissa sijaintivaihtoehdoissa sama, noin 100 henkilötyövuotta. Liiga-SaiPan taloudellinen asema on siis laskennallisesti turvattu kummassakin sijaintivaihtoehdossa kun tuote on kunnossa.

Kisapuiston liigahallin käyttöaste on hyvin korkea. 80% käyttäjistä on ”harrastajia” ja Liiga-SaiPa käyttää hallin jääajasta 20%. Kisapuistossa usean jään muodostama kokonaisuus on toimiva ja palvelee erinomaisesti harrastajien tarpeita. Toimialajohtaja Leimi ehdottaa ulkokaukalon kattamista. Tällä toimella voidaan entisestään lisätä kisapuiston vetovoimaisuutta jääurheilukeskuksena.

Lappeenrannan keskusta on välillä surullisen hiljainen, joten sen elävöittäminen on todellakin tarpeen. Elävöittämisen myötä saadaan piristystä keskustassa toimiville yrittäjille ja tätä kautta kaupungille lisää verotuloja.

Kaupungin pyytämän selvitystyön perusteella keskustaan rakennettavaan monitoimiareenaan tulisi arvion mukaan parhaimmillaan 40 tapahtumaa vuodessa, josta 32 on SaiPan liigapelejä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että hallissa olisi tapahtumia noin 40-45 päivänä vuodessa, jos osa tapahtumista olisi monipäiväisiä.

Keskustaan suunniteltu monitoimihalli elävöittäisi keskustaa 40–45 päivää vuodessa ja lopun aikaa toimisi normaalina jäähallina. Mielestämme noin arvokkaalla paikalla tulisi olla kokonaisuus, joka elävöittäisi keskustaa 365 päivää vuodessa ja keskittyä kisapuiston kehittämiseen jääurheilukeskuksena.

Ville ja Virve Törmälä

Lappeenranta