Lukijalta: Yksityisteiden talviaurausta ei saa lopettaa

Kaupungin hoitama talviauraus on tärkeä palvelu haja-asutusalueiden yksityisteille. Nyt aurauksia ollaan lopettamassa. Tarvittavat kaupungin hoidossa olevat auraustiet on valikoituneet pitkän ajan kuluessa ja ne ovat pääosin sellaisia teitä, josta koulutaksit hakevat koululaisia tai muuten alueellisesti merkittäviä teitä, joita käytetään yleisiin tarkoituksiin.

Talviaurauksen lopettamisen perusteluna on käytetty tasapuolisuutta muita teitä kohtaan, ettei kaikille teille saada aurauspalvelua ja että palvelulla tuetaan enemmän tiettyjä yksityisteitä. Tämä ei ole riittävä peruste. Päinvastoin jatkamisen perusteluna pitää olla teiden käyttö yleiseen tarkoitukseen.

Ei tarvitse ihmetellä, että maaseutu autioituu.

Myös aurauksen kalleutta on käytetty lopettamisen perusteena. Maksettu tuki ei ole nytkään riittänyt kustannuksiin. Kustannukset kaatuvat näin ollen tieyksiköiden omistajille eli käytännössä tienvarren asukkaille, vaikka teitä käyttävät myös muut liikkujat. Ainut oikea suunta on jatkaa aurauksia ja lisätä rahoitusta, niin kuntien kuin valtionkin toimesta.

Tasapuolisuutta ei ole muutenkaan huomioitu maaseudun maksuissa ja palveluissa esimerkiksi kiinteistöveron määrässä. Hulevesimaksut siirrettiin kiinteistöveron korotukseen, jolloin myös haja-asutusalueen kiinteistöverot korottuivat. Samalla hulevesimaksun kompensointina alennettiin jätevesimaksua. Jätevesimaksun aleneminen ei kuitenkaan koskettanut haja-asutusalueita, koska ne eivät pääosin ole kunnallisen viemäriverkoston piirissä, vaan niillä on oma kiinteistökohtainen jätevesihuolto, jonka huollon ja tyhjennyksen he maksavat itse. Eli haja-asutusalueet maaseudulla maksavat kaupungin hulevesimaksuja. Nyt talviaurausten lopettaminen kohtelee maaseutua kaltoin, palvelut heikkenevät ja maksut kasvavat. Ei tarvitse ihmetellä, että maaseutu autioituu.

Äärimmäisenä keinona otetaan käyttöön tietullit ja estopuomit, josko sitten herättäisiin yksityistieasioiden oikeaan kohteluun. Nehän eivät lakisääteisesti ole pelkästään yksityiseen tai tienvarren asukkaiden käyttöön. Yksityistiet on tarkoitettu myös yleiseen käyttöön, esimerkiksi jokamiehenoikeudella tapahtuvaan marjametsässä käyntiin, harrastuksissa käynteihin esimerkiksi suunnistuksessa ja metsästyksessä. Lappeenrannan kaupungin haja-asutusalueiden yksityisteiden talviaurausta ei pidä lopettaa kaupungin palveluna.

Jari Karhu, kaupunginvaltuutettu (kesk.), Lappeenranta