Lukijalta: Eksoten alijäämäkiista maksatetaan henkilöstöllä

Etelä-Karjalan kunnat ja Eksote kiistelevät vuoden 2018 talousarvion alijäämän perusteista. Eksoten talousarvion alijäämä kasvaa vuoden edetessä ja tällä hetkellä arviot liikkuvat 14–15 miljoonan välillä. Kunnat syyttävät Eksotea huonosta taloudenhoidosta ja Eksote katsoo kuntien laittavan liian vähän rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihinsa.

Imatra on myynyt sote-kiinteistöjä kansainväliselle yritykselle. Lappeenranta, Ruokolahti, Savitaipale ja Luumäki suunnittelevat samansuuntaisia toimenpiteitä palveluiden järjestämisvastuun jäädessä Eksotelle. Kuntien kiinteistökannan korjausvelka on kasvanut vuosien varrella korjausinvestointien puutteen vuoksi, joka on aiheuttanut kiinteistöissä rakenteiden rapautumista ja sisäilmaongelmia.

Sopii vain kysyä, mitä valinnanvapautta palvelusetelit ja henkilökohtainen budjetti tuovat ikäihmiselle?

Kansainväliset sosiaali- ja terveyspalveluyritykset ovat haukkana paikalla antamassa kiinteistöistä ostotarjouksia ja kuntien kamreerit hierovat käsiään korjaus- ja investointitarpeen siirtämisestä yrityksille. Eksote vastaa kuntien toimiin ulkoistamalla ikäihmisten palvelu- ja tehostettujen palveluyksiköiden toimintoja kansainvälisille yrityksille.

Eksote tarjoaa ikäihmisille palveluseteleitä ja henkilökohtaisia budjetteja valinnanvapaudella perustellen. Toimintatapa ei anna Eksotessa työskentelevälle hoivahenkilöstölle minkäänlaista turvaa tulevaisuuteen.

Sopii vain kysyä, mitä valinnanvapautta palvelusetelit ja henkilökohtainen budjetti tuovat ikäihmiselle? Kiinteistöt myydään kansainväliselle yritykselle, Eksote tarjoaa palveluseteliä, jolla ikäihminen valitsee Eksoten, Attendon, Terveystalon tai jonkin muun palvelutuottajan sote-palvelut.

Asiakkaan ei tarvitse hyväksyä palveluseteliä, vaan julkisen palvelutuottajan tulee viimekädessä tuottaa palvelut ikäihmiselle. Eksoten perussopimuksen mukaan kuntien velvollisuus on järjestää tarvittavat tilat paikallisesti järjestettävien palvelujen tuottamiseen ja vuokrattava ne Eksoten käyttöön.

Kansainväliset yritykset väittävät yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksen alempien kustannusten antavan heille etulyöntiaseman kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen verrattuna. Todellisuudessa hoivayritykset soveltavat säännöllisesti yksityisen alan työehtosopimuksen palkkaryhmien alarajoja.

Hannu Repo, aluepäällikkö, JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto