Lukijalta: Raideliikenteen nopeuttaminen on tärkeää Itä-Suomen saavutettavuuden parantamiseksi

Mansikkalakoskella aloitettiin tässä kuussa uuden ratasillan rakennustyöt ja Karjalanrataa parannetaan kaksiraiteiseksi. Tällä hankkeella saadaan vilkkaalle rataosuudelle lisää tilaa, turvallisuutta ja sujuvuutta. Kyseessä on Imatra–Luumäki–ratahanke, joka valmistuessaan helpottaa alueen yhteyksiä Pohjois-Karjalan ja pääkaupunkiseudun suuntaan.

Muitakin kehityshankkeita on suunnitteilla. Itä-Suomen maakuntien nopean itäradan ehdotuksessa oikaistaan matka Kouvolasta Helsinkiin niin, että matka-aika lyhenisi noin puolella tunnilla. Uusi nopea itärata kytkee Itä-Suomen ja pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueet kiinteämmin yhteen ja tarjoaa mahdollisuuden asua Saimaan rannalla ja käydä töissä Helsingissä.

Itä-Suomen matkailussa löytyy myös paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Itäratojen merkitys Suomen viennille on suuri. Karjalanradan varrella ja itäratojen vaikutuspiirissä löytyy Suomen keskeisimmät metsäteollisuuden puujalostuslaitokset ja monet metalliteollisuuden tuotantolaitokset. Nopeampi itärata kaikkineen on alueemme elinvoimaisuuden ja vetovoiman kannalta keskeinen kokonaisuus.

Itä-Suomen matkailussa löytyy myös paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Saavutettavuus pääkaupunkiseudulta ja Pietarista korostuvat erityisesti, kun houkutellaan kansainvälisiä matkailijoita Saimaan alueelle. Hyvä saavutettavuus on yksi kriittisimmistä menestystekijöistä ja tästäkin syystä raideliikenteen nopeuttaminen on tärkeää.

Alueen elinvoimaisuuden ja matkailun kannalta ei pidä myöskään unohtaa Imatran loistavaa sijaintia. Kansainväliseen tavara- ja henkilöliikenne Imatralta Venäjälle mahdollistaisi logistisen linkin idän ja lännen välillä. Toteutuksessa oleva kaksoisraide avaa tälle myös kapasiteettiä. Tämä olisi ennen kaikkea ekologinen teko, kun ihmiset ja tavara pääsisivät kulkemaan rajan yli raiteilla kumipyöreiden sijaan.

Kaakkois-Suomen kehittämisen, elinvoiman ja saavutettavuuden kannalta, meidän tulee alueena yhdistää voimat itäradan hankkeiden eteenpäin viemiseksi. Imatran rajanylitysstatuksen muuttaminen hyödyntää koko Suomea idän ja lännen linkkinä. Nopeammat ja turvalliset yhteydet Helsingin seudulle tuovat paremmin Saimaan matkailijoiden ulottuville. Tässä meillä on iso mahdollisuus, jota meillä ei ole varaa sössiä.

Ding Ma, kansanedustajaehdokas (kok.), Lappeenranta

Luetuimmat